Het grote wachten is begonnen

De kapittelleden bespraken vanochtend de verkiezingsprocedure om tot een nieuw provinciaal bestuur te komen. Deze procedure is tot in detail vastgelegd in het Kapittelreglement en wordt nauwgezet doorgenomen. Het is van groot belang dat alle kapittelleden doordrongen zijn van deze zeer specifieke procedure en vanmiddag correct hun stem uitbrengen. De stemming vindt onder strikte geheimhouding plaats. Het wachten is nu op het luiden van de klok ten teken dat er een nieuw provinciaal bestuur gekozen is.

 

Dag 3 in teken van toekomstige bestuurbaarheid

Dag drie van het kapittel van de Zusters van Liefde stond in het teken van de toekomstige bestuurbaarheid van de Nederlandse provincie. Waar moet in de toekomst de aandacht naar uitgaan en wat is wezenlijk voor de zusters om een religieuze gemeenschap te blijven vormen? Pittige onderwerpen, waarover levendig gesproken werd onder de deskundige leiding van mw. Gabrielle Dorren.

Kern van het religieuze leven

Op de tweede kapitteldag – dinsdag 2 maart – is door de elf kapittelleden gesproken over de kern van hun religieuze leven. Wat is die kern? Een levendig debat volgde over hoe de zusters hun pijlers van Godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud nu en in de toekomst waar kunnen blijven maken. We zijn als gemeenschap onderweg.

Voorafgaand aan het kapittel is aan álle zusters gevraagd om te verwoorden wat voor hen ‘het hart van hun religieuze leven is’. Uit hun antwoorden kwamen duidelijk drie kernbegrippen naar voren: God – Samen – Elkaar. De kapittelleden nemen dit mee in al hun overwegingen.

Decharge aan provinciaal bestuur

Vanmiddag is tijdens de zitting van het kapittel decharge verleend aan het provinciaal bestuur. Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, zr. Mariëtte Kinker en zr. Celine Welten zijn bestuur af. Met grote dank voor hun bevlogen leiderschap en de niet aflatende inzet die zij tijdens hun jarenlange bestuursperiode hebben getoond. Een bestuursperiode die zich kenmerkte door grote veranderingen, van nieuwbouw en verbouw tot corona en het verlies van vele medezusters daardoor. Alle zusters en het aanwezige generaal bestuur hopen dat zij van hun welverdiende rust kunnen gaan genieten en toekomen aan hun persoonlijk welzijn. Uit handen van het generaal bestuur ontvingen zij een glazen uil; als symbool voor de wijsheid waar zr. Marie-Thérèse, zr. Mariëtte en zr. Celine de Nederlandse provincie geleid hebben. Van alle Zusters van Liefde ontvingen zij behalve bloemen een glazen ‘mantelmadonna’; het logo van de congregatie.

Kapittel van start

Om 10 voor 10 luidden vanochtend – maandag 1 maart – de klokken van de grote kapel aan de Oude Dijk. Voor alle zusters het teken van de start van het kapittel. Eindelijk. Door corona moest het kapittel dat gepland was voor vorig jaar november, uitgesteld worden naar nu. Ook nu vindt het plaats met alle coronabeperkingen in acht genomen, maar het gaat dan toch door. Het kapittel duurt een week en vormt voor de zusters een periode van bezinning en bestuurswisseling. Bezinning op de toekomst, afscheid van het huidige provinciaal bestuur en verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur voor de komende vier jaar.

Maria in glas-en-lood op Oost

Vandaag is het nieuwe entreegebouw van het appartementengebouw ‘Oost’ van de Zusters van Liefde verfraaid met een eigentijds glas-in-lood-raam. De afbeelding –  u herkent het vast – is het logo van de congregatie. In fraaie blauwschakeringen ziet u Maria met open armen, klaar om bijstand te verlenen. Haar mantel biedt vertrouwen en bescherming.

Elkaar nabij zijn

We dragen Gods liefde in onze naam. Die liefde blijven we ontvangen en geven. Waar we dat in een eerdere levensfase deden door onze grote inzet voor de zwakkeren in onze samenleving, doen we dat nu door respect te hebben voor ieders eigenheid, bij te dragen aan een barmhartige levenshouding en door elkaar nabij te zijn. Elkaar nabij zijn, dát maakt de dagen mooi, ondanks de nare corona-omstandigheden. Gelukkig tellen we volop mooie dagen. De dagen bijvoorbeeld waarop we verbondenheid ervaren met de mensen om ons heen. Of de dagen waarop we onze spiritualiteit kunnen delen met zusters en met bondgenoten. En de dagen dat we ons gezegend weten met onze medewerkers. Wij wensen u allemaal vele dagen waarop u deze verbondenheid, het elkaar nabij zijn, óók ervaart.

Koning opent Brabants Kloosterjaar

Koning Willem-Alexander heeft gisteren – digitaal – de opening verricht van het Brabants Kloosterjaar. In 2021 vieren vier kloosters feest: de zusters Clarissen zitten 300 jaar in Megen (wat toen nog bij Brabant hoorde), de orde van de Norbertijnen werd 900 jaar geleden opgericht, de Norbertinessen in Oosterhout bestaan 750 jaar en de Kruisheren zetelen al 900 jaar lang in Sint Agatha. Reden voor de provincie om dit jaar het kloosterleven in Brabant in het voetlicht te zetten. Er wordt een 330 km lange wandelroute langs kloosters uitgezet, er komt een theatershow waarin een nieuwe orde wordt gesticht en worden verhalen opgehaald bij kloosterlingen die in een podcast worden verwerkt. In een van de podcasts komt het verhaal van zr. Antonette van Uden aan de orde, een van onze Zusters van Liefde.

Op Brabants Kloosterleven kunt u meer lezen over het jaarprogramma. Hier kunt u ook de opening terugkijken; zeer de moeite waard.

Twee eeuwen dienstbaar en barmhartig

De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch heeft een rijk geïllustreerd naslagwerk laten schrijven over ‘twee eeuwen liefdewerk in ‘s-Hertogenbosch’. In de 19e en 20e eeuw waren 25 congregaties  in deze stad actief, waaronder ook de Zusters van Liefde uit Tilburg.  137 jaar lang zelfs, vooral in het onderwijs. Een duik in de geschiedenis van de Zusters van Liefde in Den Bosch? Lees dan verder  op http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/vogel/zusters%20van%20tilburg.htm

 

 

 

Barmhartig en warmhartig omzien naar elkaar

We kijken terug op een zwaar jaar. We zijn allemaal hard geraakt door het virus en de beperkingen die de pandemie ons oplegt, zijn nog lang niet voorbij. Er zijn veel mensen in nood, op drift, op zoek naar een onderkomen, voedsel, werk. Noden die om een helpende, barmhartige hand vragen. Waar wij als zusters kunnen, reiken we die barmhartige hand. Waarbij we Maria, moeder van Barmhartigheid, vragen om ons daarin dagelijks tot voorbeeld te zijn.

Wat het nieuwe jaar ons brengt? Had ik maar een kristallen bol… Zeker is dat ook 2021 veel van ons zal vragen, van onze moed en veerkracht om het onverwachte tegemoet te treden. We zullen weer geliefde zusters verliezen, zullen dingen moeten loslaten. Maar zeker is ook dat er – zoals dat in het voorbije jaar toch ook het geval was – mooie dingen op ons pad zullen komen waar we dankbaar voor zijn. Dat we met liefde, aandacht voor elkaar en grote inzet van onszelf en onze medewerkers van 2021 een goed jaar gaan maken. Het zal weer lente worden, de zon zal opnieuw haar warmte en licht geven. Laten we blijven omzien naar elkaar, van betekenis zijn voor elkaar en voor iedereen die op ons pad komt. Warmhartig (het woord van 2020) én barmhartig.

Dit is een samenvatting uit de nieuwjaarsrede van 5 januari, door zr. Marie-Thérèse Brinkmann, provinciaal overste.