Spiritualiteit

Pijlers van onze spiritualiteit: barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen

Wij, Zusters van Liefde, streven ernaar te leven en werken vanuit barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen. Gastvrijheid en gemeenschappelijkheid vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor de kwetsbaren in de samenleving. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

Liefdewerken

Als Zusters van Liefde in Nederland hebben wij ons altijd actief ingezet voor de mens in nood. Meestal op het gebied van opvoeding, onderwijs, verpleging en verzorging en maatschappelijk werk. Ondanks ons ouder worden, zetten wij ons nog steeds op eigen wijze in voor de noden in de wereld om ons heen. Dit doen wij individueel of in samenwerking met bondgenoten.

Verbondenheid

Het charisma van barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen is van alle tijden. Het kloosterleven in Nederland is weliswaar aan het verdwijnen, maar veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit, kunnen en willen zich op allerlei manieren verbinden met dit charisma en de zusters. Minder gebonden, meer individueel maar niet minder waardevol.

Wij streven ernaar te leven en werken vanuit barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen. Gastvrijheid en gemeenschap vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor armen, zieken, gebrekkigen en noodlijdenden. Met een luisterend oor, een open oog en een groot hart voor de tekenen van de tijd. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

 “Geen zuster hoor… ik ben gewoon Thea”

Friezen hebben geen gefrutsel voor en achter de naam. Het woord ‘zuster’ doet me ook denken aan de tijd dat ik in de verpleging werkte. Maar ik ben op mijn 60e met vervroegd pensioen gegaan.”  Thea Kortendijk