Museum

Congregatiemuseum

In een van de voormalige kapellen van het kloostercomplex aan de Oude Dijk in Tilburg is het congregatiemuseum van de Zusters van Liefde ingericht. Hier krijgt u een heel goed beeld van het leven en werken van de zusters. Jaarlijks bezoeken meer dan 1000 mensen het museum.

De kapel waarin het museum gevestigd is, bevat prachtige glas-in-lood ramen waarin negen symbolen uit de zogeheten Maria-litanie te zien zijn. Aan de hand van deze symbolen nemen wij u mee langs het leven en werken van de zusters.

De thema’s die we hierbij belichten zijn:

  • Bron van inspiratie
  • Vorming en opleiding van de zusters
  • Werk
  • Gebed en meditatie
  • Het leven in de grote kloosters
  • Werken in eigen land en in de missielanden
  • Geloften van trouw aan God en de congregatie
  • Herinnering aan de overleden medezusters
  • Heden en toekomstverwachting.

Rijke geschiedenis

In het museum kunt u bovendien een tijdbalk zien waarop de ontwikkelingen zijn weergegeven in de geschiedenis van de maatschappij, de kerk en de congregatie.

In het congregatiemuseum zijn boekjes verkrijgbaar van zowel de Maria-litanie als van de tijdsbalk.

Museum bezoeken

Het museum is wegens corona lange tijd gesloten geweest. Per 1 mei 2022 is het weer mogelijk om op afspraak het museum te bezoeken. Mail voor een afspraak en de groepsgrootte gerust naar zuster Veerle De Belder, veerledebelder@gmail.com 

Wij streven ernaar te leven en werken vanuit Barmhartigheid, Eenvoud en Godsvertrouwen. Gastvrijheid en Gemeenschap vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor armen, zieken, gebrekkigen en noodlijdenden. Met een luisterend oor, een open oog en een groot hart voor de tekenen van de tijd. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

Geen zuster hoor… ik ben gewoon Thea
Friezen hebben geen gefrutsel voor en achter de naam. Het woord ‘zuster’ doet me ook denken aan de tijd dat ik in de verpleging werkte. Maar ik ben op mijn 60e met vervroegd pensoen gegaan.”

Zr. Thea Kortendijk