Historie

Begaan met de nood van mensen

Joannes Zwijsen werd geboren op 28 augustus 1794 in een molenaarsgezin te Kerkdriel, Nederland. In de periode 1832-1842 was hij pastoor van de parochie ’t Heike in Tilburg. De grote meerderheid van zijn parochianen bestond uit textielarbeiders en dagloners. Zij verdienden met hard werken slechts een karig loon. De sociale omstandigheden waren bijzonder slecht en kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen kwam in die tijd veelvuldig voor. Zwijsen was begaan met de nood van mensen. Energiek en doortastend wist Zwijsen wegen te vinden om de nood te verlichten.

Het begon klein

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk ’t Heike.

“In 1832 Pastoor dezer parochie geworden zijnde, besloot ik een Gesticht van Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in het belang der arme kinderen mijner parochie, die geene gelegenheid hadden eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets anders op het oog, dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naayen en breyen”.

Moeder/eerste overste van de congregatie: zr. Michaël Leijsen, 1779 – 1862.

Maria Leijsen, geboren in 1779 in Herentals in België, later woonachtig in Hoogstraten, was de eerste overste van de congregatie van de Zusters van Liefde van O.L.V. Moeder van barmhartigheid. In november 1832 kwam zij, dan 53 jaar oud, samen met enkele andere vrouwen naar Tilburg. Eerder woonde dit groepje vrouwen al kort in Engelen nabij ’s Hertogenbosch waar ze religieus geschoold werden door de Zusters van Amersfoort. Joannes Zwijsen wist dit groepje te mobiliseren om in zijn parochie t ’Heike in Tilburg het onderwijs van met name verwaarloosde kinderen op zich te nemen.

Deze vrouwen waren begijnen, die niet voor het huwelijk kozen maar beloofden zich in te zetten voor de armen in de parochie van Zwijsen. Zij begonnen met dit werk in een kleine woning aan de Piusstraat in Tilburg. Het tweede huis, waarvan de voorgevel nog steeds bestaat, wordt ‘het huis met de 13 celletjes’ genoemd. Dertien, omdat Zwijsen een congregatie van 13 zusters voor ogen stond toen hij deze op 23 november 1832 stichtte. Op 5 februari 1834 legden de zusters – het waren er inmiddels zes – de kloostergeloften af in de parochiekerk van ’t Heike, ten overstaan van hun stichter. Voorafgaande aan de kloosterprofessie was op diezelfde dag een overste gekozen: zr. Michaël. Zo werd Moeder Michaël Leijsen de eerste algemene overste van de congregatie. Twee jaar later legde zij ook als eerste zuster van de congregatie de gelofte af om ‘besmettelijke zieken te verplegen ondanks gevaar voor eigen leven’.

Zr. Michaël Leijsen bleef twintig jaar algemeen overste en overleed op 83-jarige leeftijd in 1862.

————————————————————————————————————

Hieronder vindt u verschillende boeken en een dvd die de Zusters van Liefde de afgelopen jaren hebben uitgegeven. Een aantal gaat in op de bewogen geschiedenis van de congregatie en over drie provinciale oversten. Andere boeken belichten de spiritualiteit van de zusters.

GESCHIEDENIS

Tijdbalk

Museum Zusters van Liefde scmm, Tilburg, 2013

Tijdbalk waarop, in woord en beeld, de ontwikkelingen zijn weergegeven in de geschiedenis van de maatschappij, de kerk en de congregatie. De publicatie is verkrijgbaar in het congregatiemuseum.
______________________

Kloostertuinen

in het bijzonder Stadspark Oude Dijk
Jan van Summeren en Paula Paulus (red.)

Serie Tilburgse parken, deel 5 (Deze brochure is verkrijgbaar bij VVV Tilburg)
______________________

En toch verschillend

Zusters van Liefde van onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid 1960-2000.
Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2005

ISBN: 90-6550-868-6
______________________

Na de drie begijnen ging het verder

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland.
Jan Brouwers

’s-Hertogenbosch, 2001.
______________________

Drie begijnen zijn begonnen

Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
Zr. Alix van de Molengraft

’s-Hertogenbosch, 1992
______________________

Alles alleen uit liefde

De eenvoud als bron van religieus leven bij Joannes Zwijsen.
Jos Huls en Hein Blommestijn

Uitgave SCMM-CMM, ’s-Hertogenbosch-Tilburg, 1995
______________________

SPIRITUALITEIT

SPIRITUALITEIT

Maria litanie

Museum Zusters van Liefde scmm, Tilburg, 2013

Uitleg over de negen symbolen uit de zogeheten Maria-litanie, die te zien zijn in de glas-in-lood ramen in het congregatiemuseum in Tilburg. De publicatie is verkrijgbaar in het congregatiemuseum.
______________________

10.000 verhalen van liefde

DVD documentaire 10.000 verhalen van liefde

Jeroen Neus en Carine van Vugt, 2007 Lengte: 55 min. Bekijk de trailer op youtube
______________________

Vertrouw op hem

Voorzienigheid en Godsvertrouwen
Zusters SCMM en Fraters CMM

’s-Hertogenbosch/Tilburg, 2006
______________________

Maria Moeder van Barmhartigheid

Parel van gerechtigheid.
Zusters van Liefde

‘s-Hertogenbosch, 2004
______________________

Barmhartigheid een levensroeping

Het hart van religieus leven bij Joannes Zwijsen.
Hein Blommestijn en Jos Huls

Uitgave Titus Brandsma Instituut. Valkhof Pers, Nijmegen, 1998
______________________

Werk van Jesualda

Werk van Jesualda, 1982-1989 met een voorwoord van A. Viruly. Tilburg, 1982
______________________

Liefde in je naam

Maar de mooiste naam die we kregen was liefde, zusters van liefde heten we.
Zusters SCMM

Charles van Leeuwen ‘s-Hertogenbosch, 2007

ISBN: 978 90 812289 16
______________________

Reeks: De Nederlandse Provincie, Provinciale Oversten

De Nederlandse Provincie – deel 1

Zusters van Liefde van 1961 tot 1993 Deel I:
Zr. Alix van den Molengraft

Emmanuëlle Pieters, Provinciale Overste 1961-1969
______________________

De Nederlandse Provincie – deel 2

Zusters van Liefde van 1961 tot 1993 Deel 2: Zr. Mediatrix Hoes, Provinciale Overste 1969-1982
Zr. Annunciata Kok en Ria Boerakker

Tilburg, 1998
______________________

De Nederlandse Provincie – deel 3

Zusters van Liefde van 1961 tot 1993 Deel 3:

Zr. Ineke de Ridders

Francesco Hoefnagels, Provinciale overste 1982-1993 Rosmalen, 2001
______________________