Congregatie

De hedendaagse congregatie

De congregatie van de Zusters van Liefde is een internationale organisatie die zich inzet voor onder andere onderwijs, ziekenzorg, bejaardenzorg, maatschappelijk werk en pastorale zorg. Tot ver in de twintigste eeuw waren de Nederlandse zusters nationaal en internationaal zeer actief.

Inmiddels zijn ze met pensioen en zijn hun taken overgedragen aan leken. In Nederland wonen 91 zusters, de meesten van hen in Tilburg, enkele zusters wonen elders in het land. De congregatie telt wereldwijd 330 zusters en 126 zusters ‘in opleiding’.

Het bestuur

De internationale congregatie van de Zusters van Liefde wordt bestuurd door het generaal bestuur dat zetelt in ‘s-Hertogenbosch. De zusters in Nederland vormen samen de Nederlandse provincie. Deze wordt vanuit Tilburg bestuurd door het provinciaal bestuur dat uit drie bestuursleden bestaat en wordt ondersteund door verschillende adviseurs, medewerkers van het economisch bureau en het secretariaat.

V.l.n.r. zr. Mel Heuver (vicares), zr. Mariëtte Kinker (provinciaal overste), zr. Paulien Mul   

Wonen

Veel zusters wonen bij of in één van
de volgende woonzorgcentra:

Angeli Custodes, Raalte

Insula Dei, Arnhem

Mater Misericordiae, Tilburg

CONGREGATIEGEBED

Het congregatiegebed, geschreven door Zr. Engelmundis Nijssen, spreekt ons nog steeds aan. In de Nederlandse provincie wordt dit met enige regelmaat gebeden. In andere delen van de congregatie bidden de zusters het dagelijks.

Maria, Moeder van Barmhartigheid,
onze Patrones als Zusters van Liefde,
wees voor ons een voorbeeld van barmhartigheid
in eenvoud en openstaan in dienstbaarheid,
voor de noden van de mensen om ons heen,
naar de oorspronkelijke inspiratie van onze Stichter.

Help ons te erkennen dat we gekozen zijn
om verder te reiken dan wat we zelf zijn.

Help ons de uitdaging te zien
tot een leven van geloof en liefde door barmhartigheid,
en, in het bewustzijn van onze eigen beperktheid,
samen, als groep, aan die oproep te beantwoorden.

Bid voor ons, Maria,
dat uw Zoon centraal mag staan in ons leven
nu wij samen de toekomst tegemoet gaan.

Bid voor ons,
dat wij moedige vrouwen mogen zijn,
in voortdurende aandacht
voor wat God van ons vraagt.

Amen.

Kloosterverhalen: podcast

In het kader van het Brabants Kloosterjaar (2021) is een podcast opgenomen met enkele religieuzen over hun levenslessen. Ook met een van onze zusters is een podcast gemaakt. Luister hier naar de levenslessen van zr. Antonette van Uden.

Kloosterverhalen: in beeld

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van onze congregatie in 2007 maakte Stichting Verhalis de film ‘10.000 Zusters van Liefde’.In zeven verhalen worden verschillende aspecten van hun leven getoond. Door cultuur en tijd bepaald, heeft iedere zuster in deze geschiedenis haar eigen verhaal.

Trailer (15 minuten)

KLOOSTERVERHALEN

In de afgelopen jaren heeft Verhalis diverse kloosterverhalen op film vastgelegd. In de serie kloosterverhalen zijn verhalen van acht Zusters van Liefde op film vastgelegd. De korte verhalen geven een beeld van het kloosterleven, zoals deze zusters dat hebben beleefd. Twee zusters vertellen over wat zij meemaakten tijdens in W.O. II.