Congregatie

De hedendaagse congregatie

De congregatie van de Zusters van Liefde is een internationale organisatie die zich inzet voor onder andere onderwijs, ziekenzorg, bejaardenzorg, maatschappelijk werk en pastorale zorg. Tot ver in de twintigste eeuw waren de Nederlandse zusters nationaal en internationaal zeer actief.

Inmiddels zijn ze met pensioen en zijn hun taken overgedragen aan leken. In Nederland wonen 129 zusters. De meesten van hen wonen in Tilburg, enkele zusters wonen elders in het land. In andere landen gaan Zusters van Liefde door met het geven van onderwijs en het verplegen van zieken. De congregatie telt wereldwijd 495 zusters.

Het bestuur

De internationale congregatie van de Zusters van Liefde wordt bestuurd door het generaal bestuur. dat zetelt in ‘s-Hertogenbosch. De zusters in Nederland vormen samen de Nederlandse provincie. Deze wordt vanuit Tilburg bestuurd door het provinciaal bestuur dat uit drie bestuursleden bestaat. Zij worden ondersteund door verschillende adviseurs en door de medewerkers van het economisch bureau en het secretariaat. Een bestuur wordt voor een periode van vier jaar gekozen. In het voorjaar van 2021 wordt een nieuw bestuur gekozen.

Wonen

Veel zusters wonen bij of in één van de volgende woonzorgcentra:

Congregatiegebed

Het congregatiegebed, geschreven door Zr. Engelmundis Nijssen, spreekt ons nog steeds aan. In de Nederlandse provincie wordt dit met enige regelmaat gebeden. In andere delen van de congregatie bidden de zusters het dagelijks.

Maria, Moeder van Barmhartigheid,

onze Patrones als Zusters van Liefde,

wees voor ons een voorbeeld van barmhartigheid

in eenvoud en openstaan in dienstbaarheid,

voor de noden van de mensen om ons heen,

naar de oorspronkelijke inspiratie van onze Stichter.

Help ons te erkennen dat we gekozen zijn

om verder te reiken dan wat we zelf zijn.

Help ons de uitdaging te zien

tot een leven van geloof en liefde door barmhartigheid,

en, in het bewustzijn van onze eigen beperktheid,

samen, als groep, aan die oproep te beantwoorden.

Bid voor ons, Maria,

dat uw Zoon centraal mag staan in ons leven

nu wij samen de toekomst tegemoet gaan.

Bid voor ons,

dat wij moedige vrouwen mogen zijn,

in voortdurende aandacht

voor wat God van ons vraagt.

Amen.

Het begon klein

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk ’t Heike.

Joannes Zwijsen werd geboren op 28 augustus 1794 in een molenaarsgezin te Kerkdriel, Nederland. In de periode 1832-1842 was hij pastoor van de parochie ’t Heike in Tilburg. De grote meerderheid van zijn parochianen bestond uit textielarbeiders en dagloners. Zij verdienden met hard werken slechts een karig loon.

Begaan met de nood van mensen

De sociale omstandigheden waren bijzonder slecht en kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen kwam in die tijd veelvuldig voor. Zwijsen was begaan met de nood van mensen. Energiek en doortastend wist hij wegen te vinden om de nood te verlichten.

“In 1832 Pastoor dezer parochie geworden zijnde, besloot ik een Gesticht van Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in het belang der arme kinderen mijner parochie, die geene gelegenheid hadden eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets anders op het oog, dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naayen en breyen”.

Meer historie

Hieronder vindt u verschillende boeken en een dvd die de Zusters van Liefde de afgelopen jaren hebben uitgegeven. Een aantal gaat in op de bewogen geschiedenis van de congregatie en over drie provinciale oversten. Andere boeken belichten de spiritualiteit van de zusters.

Geschiedenis

Tijdbalk
Museum Zusters van Liefde scmm, Tilburg, 2013

Tijdbalk waarop, in woord en beeld, de ontwikkelingen zijn weergegeven in de geschiedenis van de maatschappij, de kerk en de congregatie. De publicatie is verkrijgbaar in het congregatiemuseum.

Kloostertuinen
in het bijzonder Stadspark Oude Dijk
Jan van Summeren en Paula Paulus (red.)

Serie Tilburgse parken, deel 5 (Deze brochure is verkrijgbaar bij VVV Tilburg)

En toch verschillend
Zusters van Liefde van onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid 1960-2000.
Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2005

ISBN: 90-6550-868-6

Na de drie begijnen ging het verder
Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland.
Jan Brouwers

’s-Hertogenbosch, 2001.

Drie begijnen zijn begonnen
Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964.
Zr. Alix van de Molengraft

’s-Hertogenbosch, 1992

Alles alleen uit liefde
De eenvoud als bron van religieus leven bij Joannes Zwijsen.
Jos Huls en Hein Blommestijn

Uitgave SCMM-CMM, ’s-Hertogenbosch-Tilburg, 1995

Spiritualiteit

Maria litanie
Museum Zusters van Liefde scmm, Tilburg, 2013

Uitleg over de negen symbolen uit de zogeheten Maria-litanie, die te zien zijn in de glas-in-lood ramen in het congregatiemuseum in Tilburg. De publicatie is verkrijgbaar in het congregatiemuseum.

10.000 verhalen van liefde
DVD documentaire 10.000 verhalen van liefde

Jeroen Neus en Carine van Vugt, 2007 Lengte: 55 min. Bekijk de trailer op youtube

Vertrouw op hem
Voorzienigheid en Godsvertrouwen
Zusters SCMM en Fraters CMM

’s-Hertogenbosch/Tilburg, 2006

Maria Moeder van Barmhartigheid
Parel van gerechtigheid.
Zusters van Liefde

‘s-Hertogenbosch, 2004

Barmhartigheid een levensroeping
Het hart van religieus leven bij Joannes Zwijsen.
Hein Blommestijn en Jos Huls

Uitgave Titus Brandsma Instituut. Valkhof Pers, Nijmegen, 1998

Werk van Jesualda
Werk van Jesualda, 1982-1989 met een voorwoord van A. Viruly. Tilburg, 1982

Liefde in je naam
Maar de mooiste naam die we kregen was liefde, zusters van liefde heten we.
Zusters SCMM

Charles van Leeuwen ‘s-Hertogenbosch, 2007

ISBN: 978 90 812289 16

Reeks: De Nederlandse Provincie, Provinciale Oversten

De Nederlandse Provincie – deel 1
Zusters van Liefde van 1961 tot 1993 Deel I:
Zr. Alix van den Molengraft

Emmanuëlle Pieters, Provinciale Overste 1961-1969

De Nederlandse Provincie – deel 2
Zusters van Liefde van 1961 tot 1993 Deel 2: Zr. Mediatrix Hoes, Provinciale Overste 1969-1982
Zr. Annunciata Kok en Ria Boerakker

Tilburg, 1998

De Nederlandse Provincie – deel 3
Zusters van Liefde van 1961 tot 1993 Deel 3:

Zr. Ineke de Ridders

Francesco Hoefnagels, Provinciale overste 1982-1993 Rosmalen, 2001

 

 

Kloosterverhalen in beeld

10.000 Zusters van Liefde     

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van onze congregatie in 2007 maakte Stichting Verhalis de film ‘10.000 Zusters van Liefde’. In zeven verhalen worden verschillende aspecten van hun leven getoond. Door cultuur en tijd bepaald, heeft iedere zuster in deze geschiedenis haar eigen verhaal.

Trailer (15 minuten)

Kloosterverhalen

In de afgelopen jaren heeft Verhalis diverse kloosterverhalen op film vastgelegd. In de serie kloosterverhalen zijn verhalen van acht Zusters van Liefde op film vastgelegd. De korte verhalen geven een beeld van het kloosterleven, zoals deze zusters dat hebben beleefd. Twee zusters vertellen over wat zij meemaakten tijdens in W.O. II.