Burgemeester Theo Weterings op bezoek

Vandaag bracht de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, een bezoek aan de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk. Een bezoek om de zusters te laten weten dat hij – en daarmee de stad Tilburg – hen niet vergeet en dankbaar is voor wat ze voor de stad hebben betekend en nog steeds betekenen. Een bezoek ook om de zusters een hart onder de riem te steken in deze tijd van coronavirus en bijbehorende beperkingen. “Omzien naar elkaar” zo sprak hij de zusters in de kapel en via kapel-tv toe, “en tegelijkertijd afstand houden, dat is heel moeilijk. Moeilijk voor u, omdat juist uw congregatie zich kenmerkt door omzien naar elkaar. Moeilijk voor alle Tilburgers. Maar ik weet dat het kán en dat ook u het kunt. Ik wens u heel veel sterkte.” Provinciale overste zr. Marie-Thérèse Brinkmann bedankte namens alle zusters de burgemeester hartelijk voor zijn komst en betrokkenheid en benadrukte dat de Zusters van Liefde nog steeds graag hun betrokkenheid bij de maatschappij, bij het omzien naar elkaar in Tilburg, willen tonen.

(foto Frans Lahaye)

Zusters doneren beweging aan Motus Mori

In het bewegingsmuseum van Katja Heitmann in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg, laten dansers vier weken lang – vijf uur per dag – persoonlijke bewegingen uit Tilburg zien. Het is een live tentoonstelling van choreografische portretten. Ook van enkele zusters van onze congregatie wordt zo’n persoonlijk kinetisch portret gemaakt en in de tentoonstelling opgenomen. Te zien van 17 oktober t/m 8 november. Kijk voor meer informatie op motusmori.nl of denieuwevorst.nl De foto bij dit artikel is van Hanneke Wetzer.

Geloven en vertrouwen

Geloven in en vertrouwen op de toekomst zit in onze ziel. Is gegrift in ons hart en verankerd voorbij de horizon. We leven vanuit het goede, zelfs met een hoofdletter: God. Ook in deze tweede coronagolf, gaan we samen verder vol hoop en vertrouwen. “Hoop is het geloof dat het goed komt. Liefde is het vertrouwen dat het goed is.”

Zusters planten appelboom

Ter afsluiting van de ‘Periode van de Schepping’ hebben de zusters in de kloostertuin een appelboom geplant. Het zware werk werd door de tuinploeg gedaan, maar een flinke schep zand kon er nog wel eigenhandig bovenop! Van 1 september t/m 4 oktober wordt er in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, riep de Laudato Si’ werkgroep Nederland dit jaar op tot het planten van een vruchtdragende boom. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Het goede zal telkens weer wegen zoeken

De weg naar het provinciaal kapittel zien de zusters als een reis. Als symbool voor deze reis is gekozen voor een paardenbloem. Een gewone bloem, die het ver kan schoppen. De paardenbloem is ijzersterk en komt over de hele wereld voor. Tijdens de bloei is de paardenbloem een voedselbron voor insecten en met zijn wortels maakt hij de bodem vruchtbaar. Als pluizenbol stuurt hij zaadjes op weg, die zich met de wind laten meevoeren en terechtkomen in vruchtbare bodem.

Zoals de pluizen steeds nieuwe wegen zoeken en vruchtbare grond aantreffen, zo zoeken en vinden ook de zusters steeds vruchtbare grond. Voor hun charisma, hun religieuze leven, hun Godsvertrouwen. Zodat daarin hun boodschap van eenvoud en barmhartigheid steeds opnieuw tot bloei kan komen. Die vruchtbare grond is er al sinds 1832.

Zoals de zaadjes van de paardenbloem zijn ook de zusters ‘uitgewaaid en hebben zij ‘hun werk gedaan in alle windstreken. Nu keren ze terug naar hun wortels. Wortels die bijdragen aan een vruchtbare bodem. Daarom kunnen de zusters vol vertrouwen zeggen: Het goede zal telkens weer wegen zoeken.

Viering aankondiging kapittel 2021

Op zondag 20 september werd door de Zusters van Liefde in de grote kapel de aankondigingsviering van het kapittel 2021 gevierd. Vanaf deze datum tot en met 5 maart 2021 gaat het provinciaal bestuur met alle zusters van de congregatie in Nederland in gesprek, ter voorbereiding van de verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur. Provinciaal betekent overigens in de termen van de congregatie: Nederlands. Nederland is een provincie van de internationale congregatie van de Zusters van Liefde, die provincies kent in nog een tiental landen verspreid over de wereld. Het verslag van het provinciaal bestuur en dat van het Overlegorgaan – dat het provinciaal bestuur adviseert – wordt met de zusters besproken, bij wijze van evaluatie van de voorbije bestuursperiode. Ook worden wensen en thema’s voor de toekomst opgehaald, die de input vormen voor de beleidslijnen voor het nieuw te kiezen bestuur. Die verkiezing vindt plaats van 1-5 maart 2021. Als op 5 maart de klok van de grote kapel luidt, dan weten de zusters: er is een nieuw bestuur voor de komende vier jaar. Dit nieuwe bestuur zal het tevens het laatste provinciale bestuur zijn omdat de hoge leeftijd van de zusters het zelf besturen van de Nederlandse provincie dan niet langer mogelijk zal maken. De viering werd voorgegaan door pastor Theo te Wierik en ook bijgewoond door het generaal bestuur (het internationale bestuur van de congregatie).