Yvonne Keuls in maartnummer Zusters

In het maartnummer van Zusters leest u uitgebreid over de ervaringen van schrijfster Yvonne Keuls met de zusters. Dit naar aanleiding van haar boek Gemmetje Victoria, waarin de Zusters van Liefde een prominente rol spelen. Ook krijgt u een kijkje in de voormalige keuken van het klooster; die is namelijk omgetoverd tot hoofdkantoor van Van der Weegen en de zuster gingen er op bezoek. Wilt u Zusters lezen of als gesproken boek beluisteren? Wij sturen het u graag gratis toe. Bel het provincialaat op 013- 543 31 96 of vul het contactformulier in. Veel leesplezier!

Zusters steunen inwoners Oekraïne

Bij grote rampen en humanitaire crises is het voor de Zusters van Liefde gebruikelijk om een gift te doen. Ook voor de inwoners van Oekraïne is vandaag via giro 555 ruimhartig gedoneerd; zowel door de congregatie als via een spontane actie van individuele zusters. Het gebed van de zusters gaat uit naar allen die in het land moeten blijven te midden van oorlogsgeweld of op de vlucht moesten gaan.

Zusters van Liefde steunen gezondheidscentrum Guinee

Via de jaarlijkse Vastenactie van parochie de Goede Herder steunen de Zusters van Liefde de modernisering van een gezondheidscentrum in het West-Afrikaanse land Guinee. Het Saint Gabriël gezondheidscentrum in de stad Matoto is de grootste kliniek in dit land. Jaarlijks worden er ongeveer 90.000 patiënten behandeld, waarvan meer dan de helft kinderen. De patiënten zijn arm en hebben geen andere toegang tot medische zorg en medicijnen. Wat een herkenning zal dit bij veel zusters geven, die in hun werkzame leven in vele landen vergelijkbare zorg aan de allerarmsten hebben gegeven en veel ziekenhuizen en gezondheidscentra hebben opgericht.

Kloostertuin wordt ‘Bokashi’

Ketelaars groenvoorziening, verantwoordelijk voor het onderhoud van de kloostertuin, start een onderzoek naar de mogelijkheid om in tuin aan de Oude Dijk ‘bokashi’ toe te passen. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’.  Etensresten (van schillen tot en met theezakjes), tuinresten, mest met stro; dat zijn allemaal organische materialen die gefermenteerd kunnen worden om daarna als  duurzame bodemverbeteraar in te zetten. Bokashi biedt voeding, verbetert de structuur en activeert het bodemleven. Milieubewust tuinieren, dat past uitstekend bij het beleid van de zusters om respectvol om te gaan met natuur en schepping.