Zr. Henriëtte Schuring oudste inwoner van Tilburg

Op dinsdag 27 september is zuster Henriëtte Schuring 107 jaar geworden. Daarmee is zij de oudste inwoner van Tilburg. Zuster Henriëtte is een van de zusters van onze congregatie en woont in het klooster aan de Oude Dijk in Tilburg. “Wij zijn dankbaar dat we haar al zo lang in ons midden mogen hebben. Heel bijzonder, zeker als je weet dat zij als kind een hele slechte gezondheid had en jarenlang in een ziekenhuis moest verblijven,” aldus provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker.

Zuster Henriëtte is geboren in ’s Hertogenbosch en trad op 3 mei 1936 in het klooster. Ze is dus ook al 86 jaar Zuster van Liefde. Jarenlang heeft ze gewerkt als peuterjuf op kleuterscholen en crèches, verspreid over het hele land. In 1981 kon zr. Henriëtte van haar pensioen gaan genieten en kwam zij weer wonen in het Moederhuis in Tilburg.

digitale versie van het Stadsnieuws

De Zusters van Liefde zijn ondanks dat zij hun actieve leven achter zich hebben, nog zeer regelmatig zichtbaar. Dit keer op de voorpagina van Stadsnieuws Tilburg, de veelgelezen lokale krant. Een van de Zusters van Liefde, zr. Truus, prijkt met schrijfster Yvonne Keuls op deze prominente plaats omdat zij elkaar na lange tijd weer ontmoetten. Jaren geleden werkten ze samen in de jeugdopvang in Den Haag.
Lees hier het hele artikel in de digitale versie van het Stadsnieuws:

Yvonne Keuls bij zusters

Schrijfster Yvonne Keuls was bij de zusters in Tilburg op bezoek. Aanleiding was haar boek Gemmetje Victoria, waarin ze ook schrijft over de bijdrage die Zusters van Liefde in de jaren 80/90 in Den Haag geleverd hebben aan de opvang van kwetsbare mensen – Gemmetje was er één van. Het weerzien met een van de zusters die in het boek genoemd wordt, zr. Truus, was ‘geweldig’, aldus Yvonne, ‘we sloten elkaar in de armen en pakten direct de draad weer op’. Gemmetje Victoria door Yvonne Keuls; aan te bevelen lectuur voor de vakantie! (foto: Theo van Etten)

Tv-opnames Verborgen Verleden in kapel zusters

Vandaag zijn in de kapel van de zusters in Tilburg tv-opnames gemaakt voor het programma Verborgen Verleden. Bekende Nederlanders onderzoeken in dat programma hun familiegeschiedenis. In dit geval was het acteur Daan Schuurmans die op zoek ging naar ontbrekende puzzelstukjes in het leven van een geliefd familielid. Provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker kon hem enkele verrassende stukken uit het archief van de zusters laten zien die Daan verder brachten in zijn zoektocht. De uitzending op tv laat nog even op zich wachten: waarschijnlijk voorjaar 2023. Wordt vervolgd! (foto: Ferry Bruning)

Opvang mensen uit Oekraïne in klooster Nieuwenhof Moergestel

Klooster Nieuwenhof in Moergestel wordt tijdelijk beschikbaar gemaakt voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Tussen de 28 en 38 mensen kunnen er waarschijnlijk – na wat aanpassingen in het gebouw – een á twee jaar wonen. Als de instroom uit Oekraïne afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor statushouders met een vergunning om in Nederland te blijven. De gemeente Oisterwijk en de eigenaar van het klooster, de Van der Weegen Bouwgroep, zijn over deze plannen in gesprek. De congregatie is verheugd dat het leegstaande klooster op korte termijn ingezet kan worden om de nood van medemensen te verlichten. Ook tijdens hun actieve periode van inzet voor de maatschappij was de opvang van kwetsbare mensen een van de speerpunten van de zusters. Klooster Nieuwenhof is recent  aan Van der Weegen overgedragen voor herbestemming. 

Geslaagde Open Kloosterdag

Open Kloosterdag op 15 mei jl. was zeer geslaagd. De 50 gasten die op het speciale programma hadden ingeschreven, bezochten de kapel en de kloostertuin, het congregatiemuseum en namen deel aan een bezinning over veerkracht die door Bezield Verband werd begeleid. De geschiedenis van de zusters, het kloostercomplex en de gastvrij ontvangst maakten indruk. “Heb er van genoten”, “Als het volgende jaar weer is, kom ik nog een keer”, “Mooi dat er ook een inhoudelijk programma was”, zo konden we in de wandelgangen optekenen.
Men kon ook boeken en ansichtkaarten meenemen en daar naar eigen keuze een donatie voor achterlaten ten behoeve van Oekraïne. De zusters zegden toe de donatie te verdubbelen, hetgeen betekent dat we 400 euro kunnen doneren. Dank aan iedereen voor de belangstelling!
Hopelijk volgend jaar weer…

Kloosterstraat 10 ‘is niet meer’

Lange tijd was Kloosterstraat 10 in Tilburg een van de vele adressen van de congregatie. Maar dit adres bestaat al enige tijd niet meer terwijl er toch nog post of pakketjes afgeleverd worden. Daarom vragen we onder andere via dit bericht op de website uw aandacht voor het juiste centrale post- en afleveradres van de Zusters van Liefde: Oude Dijk, 5038 VL Tilburg. 

Museum 1 mei weer op afspraak geopend

Na een lange periode wegens corona gesloten te zijn geweest, opent het congregatiemuseum in het klooster van de Zusters van Liefde op 1 mei aanstaande weer haar deuren. Het museum is gevestigd in een voormalige kloosterkapel en geeft een beeld van het leven en werken van de zusters. Een bezoek is altijd op afspraak. U kunt een bezoek aanvragen voor een groep van maximaal 15 personen bij zuster Veerle de Belder, via haar e-mail: veerledebelder@gmail.com

Zie ook: Erfgoed – Zusters van Liefde (zustersvanliefdetilburg.nl)

“Er is nog nooit een goede oorlog of slechte vrede geweest.”

“Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest” is een citaat van Benjamin Franklin (1705 – 1770) die een van de stichters was van de Verenigde Staten van Amerika. Veel Nederlandse kloosters verklaren zich bereid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In een aantal kloosters zijn de eerste bedden al in gebruik. De Zusters van Liefde in Tilburg zijn niet in staat om letterlijk voor opvang en huisvesting van vluchtelingen te zorgen. Daarom heeft het bestuur aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) toegezegd om congregaties of ordes die dat wel kunnen, materieel of financieel te ondersteunen.

Zusters steunen inwoners Oekraïne

Bij grote rampen en humanitaire crises is het voor de Zusters van Liefde gebruikelijk om een gift te doen. Ook voor de inwoners van Oekraïne is vandaag via giro 555 ruimhartig gedoneerd; zowel door de congregatie als via een spontane actie van individuele zusters. Het gebed van de zusters gaat uit naar allen die in het land moeten blijven te midden van oorlogsgeweld of op de vlucht moesten gaan.