Open Kloosterdag 9 juni

De Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, nemen ook dit jaar deel aan de landelijke Open Kloosterdag. Op zondag 9 juni bieden zij u graag van 13.30 tot 16.30 uur een programma aan met kennismaking, bezinning, museumbezoek en zang. Er is ruimte voor 50 deelnemers, aanmelden is verplicht. Lees meer over het programma en hoe u zich kunt aanmelden op de homepage van deze website.

 

 

 

Wat als er geen Zusters van Liefde meer zijn?

In zijn nieuwste boek ‘Een blijvende herinnering’ schrijft Paul Spapens over ‘het Rome van Nederland’. Ofwel over het materiële en immateriële erfgoed van Tilburg. Een hoofdstuk over de Zusters van Liefde kan daarin niet ontbreken. Middels een interview met provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker, geeft hij een hele mooie blik op de betekenis van de congregatie; toen – nu  – en voor zover mogelijk in de toekomst. Het boek is 4 februari gepresenteerd en is verkrijgbaar via het Peerke Donders Park in Tilburg.

Nieuwjaarswens provinciaal overste: leef nu

“Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu”

Dat is het thema van de nieuwjaarswens van zr. Mariëtte Kinker, provinciaal overste van de Zusters van Liefde. Voor haar medezusters en iedere andere betrokkene. “Het houdt een opdracht voor ons in. Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu! Schud oude zorgen en zorgen om morgen van je af. Wees een innerlijk vrij mens en leef vredig en vrij in het moment.  Als we zo kunnen leven, telkens in het hier en nu, kan iedere plek een mooi ‘hier’ zijn en ieder moment een waardevol ‘nu’.

Leef dus hier en nu, is mijn wens voor u allen. Laten we er samen en met Gods zegen een prachtig, aandachtig, liefdevol en vredig 2024 van maken.  Ik wens ieder van u een gezegend en gelukkig nieuwjaar.”

Nr. 85 van blad Zusters is uit

Al jaren geven de Zusters van Liefde het blad Zusters uit. Vier maal per jaar geeft het een inkijkje in het leven van de zusters en thema’s waarmee zij zich verbonden voelen. Levensverhalen, kunst, theologie; de inhoud is steeds divers en voor een breed lezerspubliek interessant. Leest mee? U kunt het magazine gratis aanvragen op de contactpagina van deze website.

KNR Waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober is de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), waar ook de Zusters van Liefde deel van uitmaken.
De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van mensen in armoede. Van oudsher een doelgroep waarvoor ook de religieuzen zich ingezet hebben. Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige plek waar veel verschillende activiteiten georganiseerd worden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Uitgangspunt is: behandel anderen zoals jezelf behandelt zou willen worden.
Er waren zeven genomineerde projecten. Ook de andere zes worden beloond met een bedrag van ieder € 500,–

Feestelijke start nieuw Generaal bestuur

Tijdens een drukbezochte eucharistievering in de kapel heeft het nieuwe Generale bestuur zich aan alle zusters en betrokkenen gepresenteerd. Tijdens de aansluitende feestelijke receptie was er gelegenheid voor een nadere, hartelijke kennismaking. Van links naar rechts ziet u zr. Miranda Situmorang (bestuurslid, Indonesië), zr. Amy Gitana (bestuurslid, Filippijnen), zr. Elisangela Ferreira Belo (vicares, Brazilië) en zr. Sofiani Warasi (Generale overste, Indonesië). In het najaar verhuist het Generale bestuur voor wonen en werken naar Tilburg, waar dan de hoofdzetel van de internationale congregatie wordt gevestigd (nu nog in ‘s-Hertogenbosch). Het nieuwe Generale bestuur is gekozen voor een periode van zes jaar.

 

Openingsviering Generaal kapittel in kapel Oude Dijk

De congregatie van Zusters van Liefde is een internationale organisatie. De congregatie is weliswaar 190 jaar geleden in Tilburg begonnen, maar sindsdien heeft dit Tilburgse initiatief in talloze landen navolging gekregen. Van 4 tot en met 14 juli vindt het zgn. Generaal kapittel plaats; een samenkomst van zusters uit landen waar de congregatie nog actief is, met als doel het kiezen van een nieuw internationaal (generaal) bestuur voor de komende zes jaren. Tijdens het kapittel komen ook onderwerpen als de constituties, statuten, financiën, werkgroepen, materiële en immateriële toekomst van de congregatie aan de orde. Het Generaal kapittel is op 4 juli met een eucharistieviering in de kapel aan de Oude Dijk officieel begonnen. Zusters uit Brazilië, Timor Leste, Indonesië, Filippijnen, USA, België en Nederland waren daarbij aanwezig. Pastor Theo te Wierik ging voor.  Tijdens de viering verzorgden verschillende delegaties een bijdrage in de vorm van dans en zang. Al met al een mooie, feestelijke start van het Generaal kapittel 2023.

Compassieprijs 2023 voor Riemer Brandsma (17)

De compassieprijs is een initiatief van de Beweging van Barmhartigheid en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die in staat is om ‘harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. Ieder jaar is er een ander thema en een andere doelgroep. Dit jaar waren scholieren de doelgroep en was het thema werken aan een betere wereld. Toen scholier Riemer doorkreeg dat er echt wat moet veranderen om de klimaatcrisis de kop in te drukken, kwam hij met verschillende initiatieven om samen met jongeren te werken aan duurzaamheid en klimaatverandering. Binnen zijn school (MHV Wageningen) heeft hij duurzaamheid structureel op de kaart gezet. Dit heeft ertoe geleid dat de school meedoet aan het internationale Eco-school-programma. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en te ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Ook is Riemer vanaf 2021 klimaatburgemeester van Wageningen.

www.bewegingvanbarmhartigheid.nl/compassieprijs

Arnhem: een afscheid met weemoed, trots en liefde

Op woensdag 29 maart hebben de Zusters van Liefde afscheid genomen van Insula Dei in Arnhem, na een aanwezigheid van 177 jaar. 177 jaren waarin de congregatie een grote maatschappelijke impact heeft gehad op de lokale zorg, het onderwijs en welzijn. Talloze zusters hebben hun werkende leven in Arnhem doorgebracht en velen van hen hebben daarna ook nog jarenlang in Insula Dei gewoond. Een deel van de zusters is teruggekeerd naar het moederhuis in Tilburg maar kwam nog vaak op bezoek bij hun medebewoners en bij de medezusters die achterbleven. Met het overlijden afgelopen jaar van medezuster Theresia Eliesen, kwam er een einde aan de werkelijke aanwezigheid van de congregatie op Insula Dei Tijd om passend afscheid te nemen van ‘tijdperk Arnhem’. Een bus vol zusters en medewerkers toog naar Arnhem, waar een feestelijke ontvangst met onder andere een woord- en gebedsviering in de kapel plaatsvond. Een afscheid met weemoed, maar ook met grote dankbaarheid, diepe vriendschappen, zoete herinneringen, mooie woorden en muziek. Provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker haalde een van de kernwaarden van Insula Dei aan: bijdragen aan de spiritualiteit van het huis. “Woorden die me iedere keer opnieuw raken, “ zo vertelt ze. ”Woorden die de kern vormen van de opdracht van de Zusters van Liefde. En woorden die, denkend aan Insula Dei, realiteit zijn geworden. In Insula Dei leeft een goede geest. En ik troost me bij dit afscheid met de gedachte dat heel misschien ook wij, Zusters van Liefde, daar iets mee van doen hebben gehad. Dat die goede geest u en ons allen nog maar heel lang mag vergezellen. We wensen dit Eiland Gods een prachtige toekomst toe en zwaaien u met wat trots en wat weemoed, maar vooral heel liefdevol, uit.”

Eerste boek ‘Annunciatie’ aan bisschop De Korte

Vanmiddag, 22 maart 2023, nam bisschop Gerard de Korte het boek Annunciatie in ontvangst, in de kapel van de Zusters van Liefde in Tilburg. Het boek is het resultaat van 40 jaar fascinatie en studie van Rob Berkel. Het is de ‘atlas van de Verkondiging aan Maria’, over het Bijbelverhaal waarin Maria van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. Het eerste deel van het boek is gewijd aan de Bijbel, het evangelieverhaal, de orthodoxe versies, de vertalingen en bevat toelichtingen op Maria, de engel, andere betrokkenen en de iconografische verwijzingen. Het tweede deel van het boek is gewijd aan de talloze schilderijen en andere kunstwerken – de ‘Annunciaties’ – die over dit thema zijn gemaakt, vanaf de eerste eeuwen na Christus tot op de dag van vandaag, elk voorzien van een relevante toelichting. Voor meer informatie over het boek verwijzen wij u naar: www.lorenzetti.nl