KNR waarderingsprijs voor integratie statushouders

Eens in de twee jaar reikt de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) een prijs uit aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Het thema was dit keer ‘omgaan met verschillen’. Uit een lijst van 35 genomineerde projecten werd een shortlist opgesteld van zes initiatieven. Na twee stemrondes waarbij alle hogere oversten van ordes en congregaties in Nederland betrokken waren, werd gekozen voor TakeCarebnb. TakeCarebnb laat statushouders vanuit een AZC logeren bij een Nederlands gastgezin in de gemeente waar zij ook permanente huisvesting krijgen. Integreren door logeren is het motto.  Aandacht voor vluchtelingen is een belangrijk thema voor veel religieuzen. Het openstaan voor anderen en bieden van gastvrijheid is tevens een belangrijke waarde in het kloosterleven. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen. De winnaars ontvingen een mooi geldbedrag van € 5000,– en een kunstwerk uit handen van KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters.