Nieuwjaarswens provinciaal overste: leef nu

“Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu”

Dat is het thema van de nieuwjaarswens van zr. Mariëtte Kinker, provinciaal overste van de Zusters van Liefde. Voor haar medezusters en iedere andere betrokkene. “Het houdt een opdracht voor ons in. Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu! Schud oude zorgen en zorgen om morgen van je af. Wees een innerlijk vrij mens en leef vredig en vrij in het moment.  Als we zo kunnen leven, telkens in het hier en nu, kan iedere plek een mooi ‘hier’ zijn en ieder moment een waardevol ‘nu’.

Leef dus hier en nu, is mijn wens voor u allen. Laten we er samen en met Gods zegen een prachtig, aandachtig, liefdevol en vredig 2024 van maken.  Ik wens ieder van u een gezegend en gelukkig nieuwjaar.”

Nr. 85 van blad Zusters is uit

Al jaren geven de Zusters van Liefde het blad Zusters uit. Vier maal per jaar geeft het een inkijkje in het leven van de zusters en thema’s waarmee zij zich verbonden voelen. Levensverhalen, kunst, theologie; de inhoud is steeds divers en voor een breed lezerspubliek interessant. Leest mee? U kunt het magazine gratis aanvragen op de contactpagina van deze website.