KNR Waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober is de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), waar ook de Zusters van Liefde deel van uitmaken.
De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van mensen in armoede. Van oudsher een doelgroep waarvoor ook de religieuzen zich ingezet hebben. Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige plek waar veel verschillende activiteiten georganiseerd worden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Uitgangspunt is: behandel anderen zoals jezelf behandelt zou willen worden.
Er waren zeven genomineerde projecten. Ook de andere zes worden beloond met een bedrag van ieder € 500,–