Feestelijke start nieuw Generaal bestuur

Tijdens een drukbezochte eucharistievering in de kapel heeft het nieuwe Generale bestuur zich aan alle zusters en betrokkenen gepresenteerd. Tijdens de aansluitende feestelijke receptie was er gelegenheid voor een nadere, hartelijke kennismaking. Van links naar rechts ziet u zr. Miranda Situmorang (bestuurslid, Indonesië), zr. Amy Gitana (bestuurslid, Filippijnen), zr. Elisangela Ferreira Belo (vicares, Brazilië) en zr. Sofiani Warasi (Generale overste, Indonesië). In het najaar verhuist het Generale bestuur voor wonen en werken naar Tilburg, waar dan de hoofdzetel van de internationale congregatie wordt gevestigd (nu nog in ‘s-Hertogenbosch). Het nieuwe Generale bestuur is gekozen voor een periode van zes jaar.

 

Nieuw Generaal bestuur voor congregatie ZvL

Woensdag 14 juli hebben de kapittelleden uit hun midden een nieuw Generaal bestuur gekozen, dat wil zeggen het internationale bestuur van de congregatie die nog actief is in Indonesië, Oost-Timor, de Filippijnen, Brazilië, USA en het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Het Generlale bestuur bestaat uit: Zr. Sofiani Warasi – generale overste (Indonesië), zr. Elisângela Ferreira Belo –  vicares (Brazilië), zr. Amy Gitana (Filippijnen) – bestuurslid en zr. Miranda Situmorang – bestuurslid (Indonesië). Het bestuur is voor een periode van zes jaar gekozen. Wij wensen hen veel bezieling, energie, inspiratie en kracht om de toekomst van de congregatie vorm te geven. De pijlers eenvoud, barmhartigheid en Godsvertrouwen vormen een blijvend fundament.

 

Openingsviering Generaal kapittel in kapel Oude Dijk

De congregatie van Zusters van Liefde is een internationale organisatie. De congregatie is weliswaar 190 jaar geleden in Tilburg begonnen, maar sindsdien heeft dit Tilburgse initiatief in talloze landen navolging gekregen. Van 4 tot en met 14 juli vindt het zgn. Generaal kapittel plaats; een samenkomst van zusters uit landen waar de congregatie nog actief is, met als doel het kiezen van een nieuw internationaal (generaal) bestuur voor de komende zes jaren. Tijdens het kapittel komen ook onderwerpen als de constituties, statuten, financiën, werkgroepen, materiële en immateriële toekomst van de congregatie aan de orde. Het Generaal kapittel is op 4 juli met een eucharistieviering in de kapel aan de Oude Dijk officieel begonnen. Zusters uit Brazilië, Timor Leste, Indonesië, Filippijnen, USA, België en Nederland waren daarbij aanwezig. Pastor Theo te Wierik ging voor.  Tijdens de viering verzorgden verschillende delegaties een bijdrage in de vorm van dans en zang. Al met al een mooie, feestelijke start van het Generaal kapittel 2023.

Compassieprijs 2023 voor Riemer Brandsma (17)

De compassieprijs is een initiatief van de Beweging van Barmhartigheid en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die in staat is om ‘harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. Ieder jaar is er een ander thema en een andere doelgroep. Dit jaar waren scholieren de doelgroep en was het thema werken aan een betere wereld. Toen scholier Riemer doorkreeg dat er echt wat moet veranderen om de klimaatcrisis de kop in te drukken, kwam hij met verschillende initiatieven om samen met jongeren te werken aan duurzaamheid en klimaatverandering. Binnen zijn school (MHV Wageningen) heeft hij duurzaamheid structureel op de kaart gezet. Dit heeft ertoe geleid dat de school meedoet aan het internationale Eco-school-programma. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en te ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Ook is Riemer vanaf 2021 klimaatburgemeester van Wageningen.

www.bewegingvanbarmhartigheid.nl/compassieprijs