Artikelen door

Pro Ecclesia voor koster Zusters van Liefde Tilburg

Bijna 50 jaar is Ad Simons betrokken bij de Zusters van Liefde in Tilburg. In september 1975 begon hij bij de zusters als acoliet, later koster. Sindsdien heeft hij ontelbaar veel vieringen in de kapel van de zusters verzorgd; de gewoonlijke, de bijzondere en de uitvaarten. Ad Simons is een betrouwbare en onmisbare hulp voor […]

Junninummer Zusters is uit

Het juninummer van het blad Zusters is uit. Dit keer met een hoofdrol voor wijlen Huub Oosterhuis, met aandacht voor het Graduale van de Kruisheren en met aandacht voor zuster Marij van Berlo die liever niet op de voorgrond staat maar nu wel in dit blad. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt zich kosteloos […]

Tilburg Architectuurprijs voor transformatie kloostercomplex Oude Dijk

De vakjury van de eerste Tilburg Architectuurprijs wees unaniem de transformatie van het kloostercomplex Oude Dijk aan als winnaar, een project van Shift architecture urbanism. “Shift werkte al ruim dertien jaar aan de geleidelijke transformatie van het complex. Dat heeft geleid tot een overtuigend resultaat. In ieder schaalniveau zit dezelfde liefde, passie en hetzelfde vakmanschap: […]

Aanmelden Open Kloosterdag 2024

Aanmelding Open Kloosterdag 9 juni Zusters van Liefde Tilburg kan vanaf 22 april 2024 Zondag 9 juni Inloop 13.30 uur, einde programma 17.00 uur Entree: Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg Zie hier route/parkeren Onderstaande gegevens worden na 9 juni door ons verwijderd.

Open Kloosterdag 2024

Open Kloosterdag 2024 bij de Zusters van Liefde in Tilburg De Zusters van Liefde aan de Oude Dijk nemen ook dit jaar deel aan de landelijke Open Kloosterdag. Op zondag 9 juni bieden zij u graag het volgende programma aan: 13.30 uur Ontvangst in de tuinkamer – welkom – presentatie over de congregatie 14.15 uur […]

Wat als er geen Zusters van Liefde meer zijn?

In zijn nieuwste boek ‘Een blijvende herinnering’ schrijft Paul Spapens over ‘het Rome van Nederland’. Ofwel over het materiële en immateriële erfgoed van Tilburg. Een hoofdstuk over de Zusters van Liefde kan daarin niet ontbreken. Middels een interview met provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker, geeft hij een hele mooie blik op de betekenis van de […]

Nieuwjaarswens provinciaal overste: leef nu

“Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu” Dat is het thema van de nieuwjaarswens van zr. Mariëtte Kinker, provinciaal overste van de Zusters van Liefde. Voor haar medezusters en iedere andere betrokkene. “Het houdt een opdracht voor ons in. Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef […]

Nr. 85 van blad Zusters is uit

Al jaren geven de Zusters van Liefde het blad Zusters uit. Vier maal per jaar geeft het een inkijkje in het leven van de zusters en thema’s waarmee zij zich verbonden voelen. Levensverhalen, kunst, theologie; de inhoud is steeds divers en voor een breed lezerspubliek interessant. Leest mee? U kunt het magazine gratis aanvragen op […]

KNR Waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober is de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), waar ook de Zusters van Liefde deel van uitmaken. De prijs wordt eens in de […]

Feestelijke start nieuw Generaal bestuur

Tijdens een drukbezochte eucharistievering in de kapel heeft het nieuwe Generale bestuur zich aan alle zusters en betrokkenen gepresenteerd. Tijdens de aansluitende feestelijke receptie was er gelegenheid voor een nadere, hartelijke kennismaking. Van links naar rechts ziet u zr. Miranda Situmorang (bestuurslid, Indonesië), zr. Amy Gitana (bestuurslid, Filippijnen), zr. Elisangela Ferreira Belo (vicares, Brazilië) en […]