Artikelen door

Aanmelden Open Kloosterdag 2024

Aanmelding Open Kloosterdag 9 juni Zusters van Liefde Tilburg kan vanaf 22 april 2024 Zondag 9 juni Inloop 13.30 uur, einde programma 17.00 uur Entree: Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg Zie hier route/parkeren Onderstaande gegevens worden na 9 juni door ons verwijderd.

Open Kloosterdag 2024

Open Kloosterdag 2024 bij de Zusters van Liefde in Tilburg De Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, nemen ook dit jaar deel aan de landelijke Open Kloosterdag. Op zondag 9 juni bieden zij u graag het volgende programma aan: 13.30 uur Ontvangst in de tuinkamer – welkom – presentatie over de congregatie 14.15 uur […]

Wat als er geen Zusters van Liefde meer zijn?

In zijn nieuwste boek ‘Een blijvende herinnering’ schrijft Paul Spapens over ‘het Rome van Nederland’. Ofwel over het materiële en immateriële erfgoed van Tilburg. Een hoofdstuk over de Zusters van Liefde kan daarin niet ontbreken. Middels een interview met provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker, geeft hij een hele mooie blik op de betekenis van de […]

Nieuwjaarswens provinciaal overste: leef nu

“Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu” Dat is het thema van de nieuwjaarswens van zr. Mariëtte Kinker, provinciaal overste van de Zusters van Liefde. Voor haar medezusters en iedere andere betrokkene. “Het houdt een opdracht voor ons in. Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef […]

Nr. 85 van blad Zusters is uit

Al jaren geven de Zusters van Liefde het blad Zusters uit. Vier maal per jaar geeft het een inkijkje in het leven van de zusters en thema’s waarmee zij zich verbonden voelen. Levensverhalen, kunst, theologie; de inhoud is steeds divers en voor een breed lezerspubliek interessant. Leest mee? U kunt het magazine gratis aanvragen op […]

KNR Waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober is de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), waar ook de Zusters van Liefde deel van uitmaken. De prijs wordt eens in de […]

Feestelijke start nieuw Generaal bestuur

Tijdens een drukbezochte eucharistievering in de kapel heeft het nieuwe Generale bestuur zich aan alle zusters en betrokkenen gepresenteerd. Tijdens de aansluitende feestelijke receptie was er gelegenheid voor een nadere, hartelijke kennismaking. Van links naar rechts ziet u zr. Miranda Situmorang (bestuurslid, Indonesië), zr. Amy Gitana (bestuurslid, Filippijnen), zr. Elisangela Ferreira Belo (vicares, Brazilië) en […]

Nieuw Generaal bestuur voor congregatie ZvL

Woensdag 14 juli hebben de kapittelleden uit hun midden een nieuw Generaal bestuur gekozen, dat wil zeggen het internationale bestuur van de congregatie die nog actief is in Indonesië, Oost-Timor, de Filippijnen, Brazilië, USA en het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Het Generlale bestuur bestaat uit: Zr. Sofiani Warasi – generale overste (Indonesië), zr. Elisângela […]

Openingsviering Generaal kapittel in kapel Oude Dijk

De congregatie van Zusters van Liefde is een internationale organisatie. De congregatie is weliswaar 190 jaar geleden in Tilburg begonnen, maar sindsdien heeft dit Tilburgse initiatief in talloze landen navolging gekregen. Van 4 tot en met 14 juli vindt het zgn. Generaal kapittel plaats; een samenkomst van zusters uit landen waar de congregatie nog actief […]

Compassieprijs 2023 voor Riemer Brandsma (17)

De compassieprijs is een initiatief van de Beweging van Barmhartigheid en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die in staat is om ‘harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. Ieder jaar is er een ander thema en een andere doelgroep. Dit jaar waren scholieren de doelgroep en was het thema […]