KNR Waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober is de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), waar ook de Zusters van Liefde deel van uitmaken.
De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van mensen in armoede. Van oudsher een doelgroep waarvoor ook de religieuzen zich ingezet hebben. Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige plek waar veel verschillende activiteiten georganiseerd worden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Uitgangspunt is: behandel anderen zoals jezelf behandelt zou willen worden.
Er waren zeven genomineerde projecten. Ook de andere zes worden beloond met een bedrag van ieder € 500,–

Feestelijke start nieuw Generaal bestuur

Tijdens een drukbezochte eucharistievering in de kapel heeft het nieuwe Generale bestuur zich aan alle zusters en betrokkenen gepresenteerd. Tijdens de aansluitende feestelijke receptie was er gelegenheid voor een nadere, hartelijke kennismaking. Van links naar rechts ziet u zr. Miranda Situmorang (bestuurslid, Indonesië), zr. Amy Gitana (bestuurslid, Filippijnen), zr. Elisangela Ferreira Belo (vicares, Brazilië) en zr. Sofiani Warasi (Generale overste, Indonesië). In het najaar verhuist het Generale bestuur voor wonen en werken naar Tilburg, waar dan de hoofdzetel van de internationale congregatie wordt gevestigd (nu nog in ‘s-Hertogenbosch). Het nieuwe Generale bestuur is gekozen voor een periode van zes jaar.

 

Nieuw Generaal bestuur voor congregatie ZvL

Woensdag 14 juli hebben de kapittelleden uit hun midden een nieuw Generaal bestuur gekozen, dat wil zeggen het internationale bestuur van de congregatie die nog actief is in Indonesië, Oost-Timor, de Filippijnen, Brazilië, USA en het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Het Generlale bestuur bestaat uit: Zr. Sofiani Warasi – generale overste (Indonesië), zr. Elisângela Ferreira Belo –  vicares (Brazilië), zr. Amy Gitana (Filippijnen) – bestuurslid en zr. Miranda Situmorang – bestuurslid (Indonesië). Het bestuur is voor een periode van zes jaar gekozen. Wij wensen hen veel bezieling, energie, inspiratie en kracht om de toekomst van de congregatie vorm te geven. De pijlers eenvoud, barmhartigheid en Godsvertrouwen vormen een blijvend fundament.

 

Openingsviering Generaal kapittel in kapel Oude Dijk

De congregatie van Zusters van Liefde is een internationale organisatie. De congregatie is weliswaar 190 jaar geleden in Tilburg begonnen, maar sindsdien heeft dit Tilburgse initiatief in talloze landen navolging gekregen. Van 4 tot en met 14 juli vindt het zgn. Generaal kapittel plaats; een samenkomst van zusters uit landen waar de congregatie nog actief is, met als doel het kiezen van een nieuw internationaal (generaal) bestuur voor de komende zes jaren. Tijdens het kapittel komen ook onderwerpen als de constituties, statuten, financiën, werkgroepen, materiële en immateriële toekomst van de congregatie aan de orde. Het Generaal kapittel is op 4 juli met een eucharistieviering in de kapel aan de Oude Dijk officieel begonnen. Zusters uit Brazilië, Timor Leste, Indonesië, Filippijnen, USA, België en Nederland waren daarbij aanwezig. Pastor Theo te Wierik ging voor.  Tijdens de viering verzorgden verschillende delegaties een bijdrage in de vorm van dans en zang. Al met al een mooie, feestelijke start van het Generaal kapittel 2023.

Compassieprijs 2023 voor Riemer Brandsma (17)

De compassieprijs is een initiatief van de Beweging van Barmhartigheid en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die in staat is om ‘harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. Ieder jaar is er een ander thema en een andere doelgroep. Dit jaar waren scholieren de doelgroep en was het thema werken aan een betere wereld. Toen scholier Riemer doorkreeg dat er echt wat moet veranderen om de klimaatcrisis de kop in te drukken, kwam hij met verschillende initiatieven om samen met jongeren te werken aan duurzaamheid en klimaatverandering. Binnen zijn school (MHV Wageningen) heeft hij duurzaamheid structureel op de kaart gezet. Dit heeft ertoe geleid dat de school meedoet aan het internationale Eco-school-programma. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en te ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Ook is Riemer vanaf 2021 klimaatburgemeester van Wageningen.

www.bewegingvanbarmhartigheid.nl/compassieprijs

Arnhem: een afscheid met weemoed, trots en liefde

Op woensdag 29 maart hebben de Zusters van Liefde afscheid genomen van Insula Dei in Arnhem, na een aanwezigheid van 177 jaar. 177 jaren waarin de congregatie een grote maatschappelijke impact heeft gehad op de lokale zorg, het onderwijs en welzijn. Talloze zusters hebben hun werkende leven in Arnhem doorgebracht en velen van hen hebben daarna ook nog jarenlang in Insula Dei gewoond. Een deel van de zusters is teruggekeerd naar het moederhuis in Tilburg maar kwam nog vaak op bezoek bij hun medebewoners en bij de medezusters die achterbleven. Met het overlijden afgelopen jaar van medezuster Theresia Eliesen, kwam er een einde aan de werkelijke aanwezigheid van de congregatie op Insula Dei Tijd om passend afscheid te nemen van ‘tijdperk Arnhem’. Een bus vol zusters en medewerkers toog naar Arnhem, waar een feestelijke ontvangst met onder andere een woord- en gebedsviering in de kapel plaatsvond. Een afscheid met weemoed, maar ook met grote dankbaarheid, diepe vriendschappen, zoete herinneringen, mooie woorden en muziek. Provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker haalde een van de kernwaarden van Insula Dei aan: bijdragen aan de spiritualiteit van het huis. “Woorden die me iedere keer opnieuw raken, “ zo vertelt ze. ”Woorden die de kern vormen van de opdracht van de Zusters van Liefde. En woorden die, denkend aan Insula Dei, realiteit zijn geworden. In Insula Dei leeft een goede geest. En ik troost me bij dit afscheid met de gedachte dat heel misschien ook wij, Zusters van Liefde, daar iets mee van doen hebben gehad. Dat die goede geest u en ons allen nog maar heel lang mag vergezellen. We wensen dit Eiland Gods een prachtige toekomst toe en zwaaien u met wat trots en wat weemoed, maar vooral heel liefdevol, uit.”

Eerste boek ‘Annunciatie’ aan bisschop De Korte

Vanmiddag, 22 maart 2023, nam bisschop Gerard de Korte het boek Annunciatie in ontvangst, in de kapel van de Zusters van Liefde in Tilburg. Het boek is het resultaat van 40 jaar fascinatie en studie van Rob Berkel. Het is de ‘atlas van de Verkondiging aan Maria’, over het Bijbelverhaal waarin Maria van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. Het eerste deel van het boek is gewijd aan de Bijbel, het evangelieverhaal, de orthodoxe versies, de vertalingen en bevat toelichtingen op Maria, de engel, andere betrokkenen en de iconografische verwijzingen. Het tweede deel van het boek is gewijd aan de talloze schilderijen en andere kunstwerken – de ‘Annunciaties’ – die over dit thema zijn gemaakt, vanaf de eerste eeuwen na Christus tot op de dag van vandaag, elk voorzien van een relevante toelichting. Voor meer informatie over het boek verwijzen wij u naar: www.lorenzetti.nl

Zusters doneren aan slachtoffers aardbeving

Ook de Zusters van Liefde zijn geschokt bij het zien van zoveel menselijk leed in Turkije en Syrië. Ze hebben vandaag, op de landelijke actiedag van de samenwerkende hulporganisaties Giro 555, een aanzienlijke bijdrage gedoneerd. De slachtoffers worden in hun gebeden herdacht.

Verborgen Verleden deels vanuit kapel Zusters van Liefde Tilburg

Op zaterdag 11 maart aanstaande wordt het tv-programma Verborgen Verleden uitgezonden, waarvoor opnames in het klooster gemaakt zijn. Acteur Daan Schuurmans gaat in dit programma op zoek naar de geschiedenis van zijn oma en komt tijdens die zoektocht in Tilburg terecht. Zr. Mariëtte ontvangt hem en ontrafelt een verborgen verleden… Kijkt u ook?

Zaterdag 11 maart –  NPO 2 – 20.35 uur – (herhaling zondag 12 maart om 14.00 uur)

Eerste exemplaar Annunciatie aan bisschop De Korte

Op woensdag 22 maart wordt tijdens een besloten bijeenkomst in de kapel van de zusters het eerste exemplaar van het boek Annunciatie aangeboden aan bisschop Gerard de Korte. Het boek is gewijd aan het Bijbelverhaal waarin Maria van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. In het boek worden zowel de betekenis en de achtergrond als de kunstzinnige verbeelding ervan belicht. Het lijvige, rijk geïllustreerde boek is als het ware een atlas van de Verkondiging aan Maria. Annunciatie verschijnt in de reeks Culturele Bibliotheek, een serie boeken over uiteenlopende cultuurhistorische onderwerpen, uitgegeven door stichting Lorenzetti. Auteur en samensteller van het boek is Rob Berkel.