Aanmelden Open Kloosterdag 2024

Aanmelding Open Kloosterdag 9 juni Zusters van Liefde Tilburg kan vanaf 22 april 2024

  • Zondag 9 juni
  • Inloop 13.30 uur, einde programma 17.00 uur
  • Entree: Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg
  • Zie hier route/parkeren
  • Onderstaande gegevens worden na 9 juni door ons verwijderd.

Open Kloosterdag 2024

Open Kloosterdag 2024 bij de Zusters van Liefde in Tilburg

De Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, nemen ook dit jaar deel aan de landelijke Open Kloosterdag. Op zondag 9 juni bieden zij u graag het volgende programma aan:

13.30 uur
Ontvangst in de tuinkamer – welkom – presentatie over de congregatie

14.15 uur
In kleine groepen uiteen voor:
– 45 minuten van bezinning
– 45 minuten bezoek aan het inpandige congregatiemuseum
– 45 minuten bezoek aan de kapel; ‘sing-along’ met het projectkoor (bestaande uit zusters en medewerkers van de congregatie)

16.30
Gezamenlijke afsluiting in de tuinkamer tot 17.00 uur

De bezinning staat onder leiding van Bezield Verband, een beweging van verbondenheid van leken en zusters. Zowel in museum als in de kapel zijn zusters aanwezig om vragen te beantwoorden. In de kapel kunt u genieten van de zang van het projectkoor, met pianobegeleiding, en bent u van harte uitgenodigd om mee te zingen.

Wilt u op bezoek komen? Aanmelden is verplicht  

  • Dit programma is beschikbaar voor 50 externe gasten. Wilt u dit programma meemaken? Dan is aanmelden via dit formulier U ontvangt van ons een bevestiging.
  • Graag deze bevestiging op 9 juni meebrengen als ‘entreebewijs’.
  • Als het volgeboekt is, houden we een wachtlijst bij o.b.v. datum van ontvangst aanmelding.
  • Wie zich aangemeld heeft, maar alsnog verhinderd is verzoeken we om dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 5 juni aan ons door te geven (provincialaat@scmm-tilburg.nl ); dan kunnen we iemand van de wachtlijst blij maken.
  • Wie op de wachtlijst staat, ontvangt uiterlijk donderdag 6 juni via e-mail bericht of er gelegenheid is om het programma alsnog mee te maken.

 

Voorzichtigheid geboden

De zusters vormen gezien hun hoge leeftijd een kwetsbare groep. Tijdens corona zijn er strenge maatregelen genomen, die onlangs allemaal vervallen zijn. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Heeft u verkoudheidsklachten, luchtwegklachten, koorts of iemand in huis die in quarantaine is? Kom dan alstublieft niet. Eenmaal in het klooster blijven we aandacht vragen voor hygiëne: handen bij binnenkomst desinfecteren en/of wassen, hoesten in de elleboog en geen handen schudden. Dank voor uw medewerking.

Wat als er geen Zusters van Liefde meer zijn?

In zijn nieuwste boek ‘Een blijvende herinnering’ schrijft Paul Spapens over ‘het Rome van Nederland’. Ofwel over het materiële en immateriële erfgoed van Tilburg. Een hoofdstuk over de Zusters van Liefde kan daarin niet ontbreken. Middels een interview met provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker, geeft hij een hele mooie blik op de betekenis van de congregatie; toen – nu  – en voor zover mogelijk in de toekomst. Het boek is 4 februari gepresenteerd en is verkrijgbaar via het Peerke Donders Park in Tilburg.

Nieuwjaarswens provinciaal overste: leef nu

“Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu”

Dat is het thema van de nieuwjaarswens van zr. Mariëtte Kinker, provinciaal overste van de Zusters van Liefde. Voor haar medezusters en iedere andere betrokkene. “Het houdt een opdracht voor ons in. Leef niet in het verleden. Leef niet in de toekomst. Leef nu! Schud oude zorgen en zorgen om morgen van je af. Wees een innerlijk vrij mens en leef vredig en vrij in het moment.  Als we zo kunnen leven, telkens in het hier en nu, kan iedere plek een mooi ‘hier’ zijn en ieder moment een waardevol ‘nu’.

Leef dus hier en nu, is mijn wens voor u allen. Laten we er samen en met Gods zegen een prachtig, aandachtig, liefdevol en vredig 2024 van maken.  Ik wens ieder van u een gezegend en gelukkig nieuwjaar.”

Nr. 85 van blad Zusters is uit

Al jaren geven de Zusters van Liefde het blad Zusters uit. Vier maal per jaar geeft het een inkijkje in het leven van de zusters en thema’s waarmee zij zich verbonden voelen. Levensverhalen, kunst, theologie; de inhoud is steeds divers en voor een breed lezerspubliek interessant. Leest mee? U kunt het magazine gratis aanvragen op de contactpagina van deze website.

KNR Waarderingsprijs voor Huis van Compassie

Op 19 oktober is de KNR-Waarderingsprijs 2023 uitgereikt aan het Huis van Compassie uit Nijmegen. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,-, is beschikbaar gesteld door de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR), waar ook de Zusters van Liefde deel van uitmaken.
De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en dat zij waarderen. Dit jaar stond de prijs in het teken van initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de situatie van mensen in armoede. Van oudsher een doelgroep waarvoor ook de religieuzen zich ingezet hebben. Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige plek waar veel verschillende activiteiten georganiseerd worden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Hiermee streeft de organisatie naar de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Uitgangspunt is: behandel anderen zoals jezelf behandelt zou willen worden.
Er waren zeven genomineerde projecten. Ook de andere zes worden beloond met een bedrag van ieder € 500,–

Feestelijke start nieuw Generaal bestuur

Tijdens een drukbezochte eucharistievering in de kapel heeft het nieuwe Generale bestuur zich aan alle zusters en betrokkenen gepresenteerd. Tijdens de aansluitende feestelijke receptie was er gelegenheid voor een nadere, hartelijke kennismaking. Van links naar rechts ziet u zr. Miranda Situmorang (bestuurslid, Indonesië), zr. Amy Gitana (bestuurslid, Filippijnen), zr. Elisangela Ferreira Belo (vicares, Brazilië) en zr. Sofiani Warasi (Generale overste, Indonesië). In het najaar verhuist het Generale bestuur voor wonen en werken naar Tilburg, waar dan de hoofdzetel van de internationale congregatie wordt gevestigd (nu nog in ‘s-Hertogenbosch). Het nieuwe Generale bestuur is gekozen voor een periode van zes jaar.

 

Nieuw Generaal bestuur voor congregatie ZvL

Woensdag 14 juli hebben de kapittelleden uit hun midden een nieuw Generaal bestuur gekozen, dat wil zeggen het internationale bestuur van de congregatie die nog actief is in Indonesië, Oost-Timor, de Filippijnen, Brazilië, USA en het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Het Generlale bestuur bestaat uit: Zr. Sofiani Warasi – generale overste (Indonesië), zr. Elisângela Ferreira Belo –  vicares (Brazilië), zr. Amy Gitana (Filippijnen) – bestuurslid en zr. Miranda Situmorang – bestuurslid (Indonesië). Het bestuur is voor een periode van zes jaar gekozen. Wij wensen hen veel bezieling, energie, inspiratie en kracht om de toekomst van de congregatie vorm te geven. De pijlers eenvoud, barmhartigheid en Godsvertrouwen vormen een blijvend fundament.

 

Openingsviering Generaal kapittel in kapel Oude Dijk

De congregatie van Zusters van Liefde is een internationale organisatie. De congregatie is weliswaar 190 jaar geleden in Tilburg begonnen, maar sindsdien heeft dit Tilburgse initiatief in talloze landen navolging gekregen. Van 4 tot en met 14 juli vindt het zgn. Generaal kapittel plaats; een samenkomst van zusters uit landen waar de congregatie nog actief is, met als doel het kiezen van een nieuw internationaal (generaal) bestuur voor de komende zes jaren. Tijdens het kapittel komen ook onderwerpen als de constituties, statuten, financiën, werkgroepen, materiële en immateriële toekomst van de congregatie aan de orde. Het Generaal kapittel is op 4 juli met een eucharistieviering in de kapel aan de Oude Dijk officieel begonnen. Zusters uit Brazilië, Timor Leste, Indonesië, Filippijnen, USA, België en Nederland waren daarbij aanwezig. Pastor Theo te Wierik ging voor.  Tijdens de viering verzorgden verschillende delegaties een bijdrage in de vorm van dans en zang. Al met al een mooie, feestelijke start van het Generaal kapittel 2023.

Compassieprijs 2023 voor Riemer Brandsma (17)

De compassieprijs is een initiatief van de Beweging van Barmhartigheid en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die in staat is om ‘harten te verwarmen, mensen te verbinden en welzijn te bevorderen’. Ieder jaar is er een ander thema en een andere doelgroep. Dit jaar waren scholieren de doelgroep en was het thema werken aan een betere wereld. Toen scholier Riemer doorkreeg dat er echt wat moet veranderen om de klimaatcrisis de kop in te drukken, kwam hij met verschillende initiatieven om samen met jongeren te werken aan duurzaamheid en klimaatverandering. Binnen zijn school (MHV Wageningen) heeft hij duurzaamheid structureel op de kaart gezet. Dit heeft ertoe geleid dat de school meedoet aan het internationale Eco-school-programma. Leerlingen worden uitgenodigd om in actie te komen en te ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Hierbij ontdekken ze hun eigen waarden, interesses en talenten. Ook is Riemer vanaf 2021 klimaatburgemeester van Wageningen.

www.bewegingvanbarmhartigheid.nl/compassieprijs