Bijeenkomst Bezield Verband

Contactpersoon voor bijeenkomsten van Bezield Verband is mevrouw Karien Janssen: janssen@sistersofcharity.nl

Meer informatie over Bezield Verband vindt u bij Spiritualiteit, Verbondenheid.

Schommelstoel in gebruik

De schommelstoel die studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten als symbool voor de Zusters van Liefde hebben gemaakt, is in gebruik genomen. Vijf zusters en de makers waren in het Stadspark Oude Dijk aanwezig om de stoel te bewonderen, te gebruiken en de bijhorende podcast te beluisteren. Tot en met 12 september staat de schommelstoel in het park, voor iedereen die even balans wil zoeken, net zoals de zusters al bijna twee eeuwen lang de balans opzoeken tussen samenwerking en individuele verantwoordelijkheid bij hun bijdrage aan de samenleving. Dankjewel Iris, Sophie en medestudenten, voor dit mooie resultaat van jullie project.

Balans in een schommelstoel

Kerken en kloosters spelen met hun omringende pleinen en tuinen al vele jaren een rol in het dagelijkse leven in Tilburg en omstreken. Kan op die plekken de gemeenschappelijkheid van weleer worden vertaald naar gemeenschappelijkheid voor de toekomst? Met die vraag gingen studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten aan de slag. Ze hebben drie tijdelijke objecten gemaakt, bestaande uit een meubel en een bijbehorende podcast. Voor de Zusters van Liefde heeft dit geleid tot een schommelstoel in het Stadspark Oude Dijk. De schommelstoel staat symbool voor de balans tussen samenwerking en individuele verantwoordelijkheid die de zusters al bijna twee eeuwen lang opzoeken bij hun bijdrage aan de samenleving. Tijdens het schommelen zijn verhalen van de zusters via een sfeervolle podcast te beluisteren.

Deze zomer zijn de objecten tot en met Open Monumentendag (weekend 11-12 september) in het kader van het Jaar van het Brabantse Kloosterleven voor iedereen te bezoeken. Behalve in Stadspark Oude Dijk in Tilburg, staan er ook objecten bij Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en en op Landpark Assisië in Udenhout.

Podcast zr. Antonette vanaf vandaag op Brabants Kloosterleven

In het kader van Brabants Kloosterjaar is met zes kloosterlingen van verschillende ordes en congregaties uit Brabant een serie podcasts gemaakt. Ook zr. Antonette vertelt in een podcast over haar leven als Zuster van Liefde en over hoe je tegenslagen accepteert en er het beste van maakt. In de serie komen ook broeder Guido aan het woord, broeder Hans, zuster Margriet, pelgrim Ari en broeder Loek. Een geweldige reeks om te beluisteren. Dat kan op:  https://brabantskloosterleven.nl/

Nederlandse provincie viert 60-jarig bestaan

Vandaag is het 60 jaar geleden dat Nederland een provincie van de internationale congregatie werd. De congregatie werd wereldwijd té groot om centraal te besturen. De eigenheid en de kracht van de verschillende landen bleef zo onbenut. Met een provinciaal bestuur kregen de landen veel meer de gelegenheid om zelf invulling aan hun dagelijks werk en leven te geven. Nog steeds in de geest van Zwijsen natuurlijk en met de pijlers godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud, maar meegroeiend in de grote vernieuwingsronde die destijds in kerk en maatschappij gaande was. De Zusters van Liefde vieren dit feit bescheiden in kleine kring.

Voorjaarsnummer van Zusters is uit!

Het maartnummer van het blad Zusters is uit. Met een terugblik op het kapittel, kennismaking met het nieuwe provinciale bestuur en veel meer lezenswaardigs! Wilt u ons magazine gratis ontvangen? Of lezen als gesproken boek? Mail dan naar provincialaat@scmm-tilburg.nl

Gebed voor het klimaat

De initiatiefnemers van GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de urgente klimaatproblemen. De bijeenkomst start even na 15:00 uur, kort nadat veel kerken in het land de kerkklokken hebben laten luiden als bijdrage aan het klimaatalarm.

De gebedsbijeenkomst kan via YouTube bijgewoond worden. De link naar de online bijeenkomst staat op 14 maart op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

In memoriam Ad van Huijgevoort

Na een ernstig verkeersongeval, gevolgd door opname en operatie in het ziekenhuis, is onlangs overleden de heer Ad van Huijgevoort, hoofdarchivaris Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha. Ad was hier 30 jaar werkzaam; álle kloosterarchieven – ook die van de Zusters van Liefde Tilburg – zijn door zijn handen gegaan. Hij had een centrale rol in het Erfgoedcentrum en zijn ervaring met kloosterarchieven is onvervangbaar. Op dinsdagochtend 16 maart wordt afscheid genomen van een mens die velen van ons kenden en ons dierbaar was. Moge hij rusten in vrede.

 

Kapittel in grote dankbaarheid afgesloten

Vandaag, vrijdag 5 maart 2021, is het kapittel van de Zusters van Liefde afgesloten. Het nieuwe provinciaal bestuur heeft in een inspirerende gebedsviering haar taak ten overstaan van God, het Generaal bestuur en alle zusters van de congregatie aanvaard. De spiritualiteit en de eigenheid van de Zusters van Liefde is onder de bezielende leiding van het nieuwe bestuur voor de komende jaren gewaarborgd. De kapittelleden en het bestuur spreken hun grote dank uit aan het voormalige provinciaal bestuur en aan iedereen die aan dit memorabele kapittel een bijdrage heeft geleverd.

Nieuw provinciaal bestuur Zusters van Liefde

Donderdag 4 maart 2021 om 16.00 uur is het nieuwe provinciaal bestuur van de congregatie van Zusters van Liefde O.L.V. Moeder van Barmhartigheid bekend gemaakt. De drie bestuursleden zijn (v.l.n.r.) zuster Mariëtte Kinker, zuster Paulien Mul en zuster Mel Heuver. Na een intensieve verkiezingsronde waarin de kapittelleden onder strikte geheimhouding hun stem uitbrachten, is onder luid applaus het nieuwe bestuur gepresenteerd. Coronaproof, in de kapel aan de Oude Dijk. Alle zusters en medewerkers in Tilburg, Arnhem, Raalte en Roermond konden via Kapel-TV of livestream de bekendmaking op afstand volgen.