Junninummer Zusters is uit

Het juninummer van het blad Zusters is uit. Dit keer met een hoofdrol voor wijlen Huub Oosterhuis, met aandacht voor het Graduale van de Kruisheren en met aandacht voor zuster Marij van Berlo die liever niet op de voorgrond staat maar nu wel in dit blad. Wij wensen u veel leesplezier. U kunt zich kosteloos op het blad abonneren en het ook in gesproken vorm opvragen bij het secretariaat.