Tilburg Architectuurprijs voor transformatie kloostercomplex Oude Dijk

De vakjury van de eerste Tilburg Architectuurprijs wees unaniem de transformatie van het kloostercomplex Oude Dijk aan als winnaar, een project van Shift architecture urbanism. “Shift werkte al ruim dertien jaar aan de geleidelijke transformatie van het complex. Dat heeft geleid tot een overtuigend resultaat. In ieder schaalniveau zit dezelfde liefde, passie en hetzelfde vakmanschap: van de nieuwe invullingen, het metselwerk tot de optoppingen van de bestaande bebouwing uit de jaren zeventig tot de herhuisvesting van de zusters. Shift werkte aan een liefdevolle overdracht van de zusters naar de stad”, aldus het juryrapport. De publieksprijs ging naar de parkeergarage Spoorzone Zwijsen.