Gebed voor het klimaat

De initiatiefnemers van GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de urgente klimaatproblemen. De bijeenkomst start even na 15:00 uur, kort nadat veel kerken in het land de kerkklokken hebben laten luiden als bijdrage aan het klimaatalarm.

De gebedsbijeenkomst kan via YouTube bijgewoond worden. De link naar de online bijeenkomst staat op 14 maart op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

In memoriam Ad van Huijgevoort

Na een ernstig verkeersongeval, gevolgd door opname en operatie in het ziekenhuis, is onlangs overleden de heer Ad van Huijgevoort, hoofdarchivaris Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha. Ad was hier 30 jaar werkzaam; álle kloosterarchieven – ook die van de Zusters van Liefde Tilburg – zijn door zijn handen gegaan. Hij had een centrale rol in het Erfgoedcentrum en zijn ervaring met kloosterarchieven is onvervangbaar. Op dinsdagochtend 16 maart wordt afscheid genomen van een mens die velen van ons kenden en ons dierbaar was. Moge hij rusten in vrede.

 

Kapittel in grote dankbaarheid afgesloten

Vandaag, vrijdag 5 maart 2021, is het kapittel van de Zusters van Liefde afgesloten. Het nieuwe provinciaal bestuur heeft in een inspirerende gebedsviering haar taak ten overstaan van God, het Generaal bestuur en alle zusters van de congregatie aanvaard. De spiritualiteit en de eigenheid van de Zusters van Liefde is onder de bezielende leiding van het nieuwe bestuur voor de komende jaren gewaarborgd. De kapittelleden en het bestuur spreken hun grote dank uit aan het voormalige provinciaal bestuur en aan iedereen die aan dit memorabele kapittel een bijdrage heeft geleverd.

Nieuw provinciaal bestuur Zusters van Liefde

Donderdag 4 maart 2021 om 16.00 uur is het nieuwe provinciaal bestuur van de congregatie van Zusters van Liefde O.L.V. Moeder van Barmhartigheid bekend gemaakt. De drie bestuursleden zijn (v.l.n.r.) zuster Mariëtte Kinker, zuster Paulien Mul en zuster Mel Heuver. Na een intensieve verkiezingsronde waarin de kapittelleden onder strikte geheimhouding hun stem uitbrachten, is onder luid applaus het nieuwe bestuur gepresenteerd. Coronaproof, in de kapel aan de Oude Dijk. Alle zusters en medewerkers in Tilburg, Arnhem, Raalte en Roermond konden via Kapel-TV of livestream de bekendmaking op afstand volgen.

Het grote wachten is begonnen

De kapittelleden bespraken vanochtend de verkiezingsprocedure om tot een nieuw provinciaal bestuur te komen. Deze procedure is tot in detail vastgelegd in het Kapittelreglement en wordt nauwgezet doorgenomen. Het is van groot belang dat alle kapittelleden doordrongen zijn van deze zeer specifieke procedure en vanmiddag correct hun stem uitbrengen. De stemming vindt onder strikte geheimhouding plaats. Het wachten is nu op het luiden van de klok ten teken dat er een nieuw provinciaal bestuur gekozen is.

 

Dag 3 in teken van toekomstige bestuurbaarheid

Dag drie van het kapittel van de Zusters van Liefde stond in het teken van de toekomstige bestuurbaarheid van de Nederlandse provincie. Waar moet in de toekomst de aandacht naar uitgaan en wat is wezenlijk voor de zusters om een religieuze gemeenschap te blijven vormen? Pittige onderwerpen, waarover levendig gesproken werd onder de deskundige leiding van mw. Gabrielle Dorren.

Kern van het religieuze leven

Op de tweede kapitteldag – dinsdag 2 maart – is door de elf kapittelleden gesproken over de kern van hun religieuze leven. Wat is die kern? Een levendig debat volgde over hoe de zusters hun pijlers van Godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud nu en in de toekomst waar kunnen blijven maken. We zijn als gemeenschap onderweg.

Voorafgaand aan het kapittel is aan álle zusters gevraagd om te verwoorden wat voor hen ‘het hart van hun religieuze leven is’. Uit hun antwoorden kwamen duidelijk drie kernbegrippen naar voren: God – Samen – Elkaar. De kapittelleden nemen dit mee in al hun overwegingen.

Decharge aan provinciaal bestuur

Vanmiddag is tijdens de zitting van het kapittel decharge verleend aan het provinciaal bestuur. Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, zr. Mariëtte Kinker en zr. Celine Welten zijn bestuur af. Met grote dank voor hun bevlogen leiderschap en de niet aflatende inzet die zij tijdens hun jarenlange bestuursperiode hebben getoond. Een bestuursperiode die zich kenmerkte door grote veranderingen, van nieuwbouw en verbouw tot corona en het verlies van vele medezusters daardoor. Alle zusters en het aanwezige generaal bestuur hopen dat zij van hun welverdiende rust kunnen gaan genieten en toekomen aan hun persoonlijk welzijn. Uit handen van het generaal bestuur ontvingen zij een glazen uil; als symbool voor de wijsheid waar zr. Marie-Thérèse, zr. Mariëtte en zr. Celine de Nederlandse provincie geleid hebben. Van alle Zusters van Liefde ontvingen zij behalve bloemen een glazen ‘mantelmadonna’; het logo van de congregatie.

Kapittel van start

Om 10 voor 10 luidden vanochtend – maandag 1 maart – de klokken van de grote kapel aan de Oude Dijk. Voor alle zusters het teken van de start van het kapittel. Eindelijk. Door corona moest het kapittel dat gepland was voor vorig jaar november, uitgesteld worden naar nu. Ook nu vindt het plaats met alle coronabeperkingen in acht genomen, maar het gaat dan toch door. Het kapittel duurt een week en vormt voor de zusters een periode van bezinning en bestuurswisseling. Bezinning op de toekomst, afscheid van het huidige provinciaal bestuur en verkiezing van een nieuw provinciaal bestuur voor de komende vier jaar.