Dag 3 in teken van toekomstige bestuurbaarheid

Dag drie van het kapittel van de Zusters van Liefde stond in het teken van de toekomstige bestuurbaarheid van de Nederlandse provincie. Waar moet in de toekomst de aandacht naar uitgaan en wat is wezenlijk voor de zusters om een religieuze gemeenschap te blijven vormen? Pittige onderwerpen, waarover levendig gesproken werd onder de deskundige leiding van mw. Gabrielle Dorren.