Het grote wachten is begonnen

De kapittelleden bespraken vanochtend de verkiezingsprocedure om tot een nieuw provinciaal bestuur te komen. Deze procedure is tot in detail vastgelegd in het Kapittelreglement en wordt nauwgezet doorgenomen. Het is van groot belang dat alle kapittelleden doordrongen zijn van deze zeer specifieke procedure en vanmiddag correct hun stem uitbrengen. De stemming vindt onder strikte geheimhouding plaats. Het wachten is nu op het luiden van de klok ten teken dat er een nieuw provinciaal bestuur gekozen is.