Kern van het religieuze leven

Op de tweede kapitteldag – dinsdag 2 maart – is door de elf kapittelleden gesproken over de kern van hun religieuze leven. Wat is die kern? Een levendig debat volgde over hoe de zusters hun pijlers van Godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud nu en in de toekomst waar kunnen blijven maken. We zijn als gemeenschap onderweg.

Voorafgaand aan het kapittel is aan álle zusters gevraagd om te verwoorden wat voor hen ‘het hart van hun religieuze leven is’. Uit hun antwoorden kwamen duidelijk drie kernbegrippen naar voren: God – Samen – Elkaar. De kapittelleden nemen dit mee in al hun overwegingen.