Gebed voor het klimaat

De initiatiefnemers van GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm, een actie van tientallen organisaties om aandacht te vragen voor de urgente klimaatproblemen. De bijeenkomst start even na 15:00 uur, kort nadat veel kerken in het land de kerkklokken hebben laten luiden als bijdrage aan het klimaatalarm.

De gebedsbijeenkomst kan via YouTube bijgewoond worden. De link naar de online bijeenkomst staat op 14 maart op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.