Zusters steunen inwoners Oekraïne

Bij grote rampen en humanitaire crises is het voor de Zusters van Liefde gebruikelijk om een gift te doen. Ook voor de inwoners van Oekraïne is vandaag via giro 555 ruimhartig gedoneerd; zowel door de congregatie als via een spontane actie van individuele zusters. Het gebed van de zusters gaat uit naar allen die in het land moeten blijven te midden van oorlogsgeweld of op de vlucht moesten gaan.