Geloven en vertrouwen

Geloven in en vertrouwen op de toekomst zit in onze ziel. Is gegrift in ons hart en verankerd voorbij de horizon. We leven vanuit het goede, zelfs met een hoofdletter: God. Ook in deze tweede coronagolf, gaan we samen verder vol hoop en vertrouwen. “Hoop is het geloof dat het goed komt. Liefde is het vertrouwen dat het goed is.”