Eerste boek ‘Annunciatie’ aan bisschop De Korte

Vanmiddag, 22 maart 2023, nam bisschop Gerard de Korte het boek Annunciatie in ontvangst, in de kapel van de Zusters van Liefde in Tilburg. Het boek is het resultaat van 40 jaar fascinatie en studie van Rob Berkel. Het is de ‘atlas van de Verkondiging aan Maria’, over het Bijbelverhaal waarin Maria van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. Het eerste deel van het boek is gewijd aan de Bijbel, het evangelieverhaal, de orthodoxe versies, de vertalingen en bevat toelichtingen op Maria, de engel, andere betrokkenen en de iconografische verwijzingen. Het tweede deel van het boek is gewijd aan de talloze schilderijen en andere kunstwerken – de ‘Annunciaties’ – die over dit thema zijn gemaakt, vanaf de eerste eeuwen na Christus tot op de dag van vandaag, elk voorzien van een relevante toelichting. Voor meer informatie over het boek verwijzen wij u naar: www.lorenzetti.nl