Eerste exemplaar Annunciatie aan bisschop De Korte

Op woensdag 22 maart wordt tijdens een besloten bijeenkomst in de kapel van de zusters het eerste exemplaar van het boek Annunciatie aangeboden aan bisschop Gerard de Korte. Het boek is gewijd aan het Bijbelverhaal waarin Maria van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. In het boek worden zowel de betekenis en de achtergrond als de kunstzinnige verbeelding ervan belicht. Het lijvige, rijk geïllustreerde boek is als het ware een atlas van de Verkondiging aan Maria. Annunciatie verschijnt in de reeks Culturele Bibliotheek, een serie boeken over uiteenlopende cultuurhistorische onderwerpen, uitgegeven door stichting Lorenzetti. Auteur en samensteller van het boek is Rob Berkel.