Tv-opnames Verborgen Verleden in kapel zusters

Vandaag zijn in de kapel van de zusters in Tilburg tv-opnames gemaakt voor het programma Verborgen Verleden. Bekende Nederlanders onderzoeken in dat programma hun familiegeschiedenis. In dit geval was het acteur Daan Schuurmans die op zoek ging naar ontbrekende puzzelstukjes in het leven van een geliefd familielid. Provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker kon hem enkele verrassende stukken uit het archief van de zusters laten zien die Daan verder brachten in zijn zoektocht. De uitzending op tv laat nog even op zich wachten: waarschijnlijk voorjaar 2023. Wordt vervolgd! (foto: Ferry Bruning)

Opvang mensen uit Oekraïne in klooster Nieuwenhof Moergestel

Klooster Nieuwenhof in Moergestel wordt tijdelijk beschikbaar gemaakt voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Tussen de 28 en 38 mensen kunnen er waarschijnlijk – na wat aanpassingen in het gebouw – een á twee jaar wonen. Als de instroom uit Oekraïne afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor statushouders met een vergunning om in Nederland te blijven. De gemeente Oisterwijk en de eigenaar van het klooster, de Van der Weegen Bouwgroep, zijn over deze plannen in gesprek. De congregatie is verheugd dat het leegstaande klooster op korte termijn ingezet kan worden om de nood van medemensen te verlichten. Ook tijdens hun actieve periode van inzet voor de maatschappij was de opvang van kwetsbare mensen een van de speerpunten van de zusters. Klooster Nieuwenhof is recent  aan Van der Weegen overgedragen voor herbestemming. 

Geslaagde Open Kloosterdag

Open Kloosterdag op 15 mei jl. was zeer geslaagd. De 50 gasten die op het speciale programma hadden ingeschreven, bezochten de kapel en de kloostertuin, het congregatiemuseum en namen deel aan een bezinning over veerkracht die door Bezield Verband werd begeleid. De geschiedenis van de zusters, het kloostercomplex en de gastvrij ontvangst maakten indruk. “Heb er van genoten”, “Als het volgende jaar weer is, kom ik nog een keer”, “Mooi dat er ook een inhoudelijk programma was”, zo konden we in de wandelgangen optekenen.
Men kon ook boeken en ansichtkaarten meenemen en daar naar eigen keuze een donatie voor achterlaten ten behoeve van Oekraïne. De zusters zegden toe de donatie te verdubbelen, hetgeen betekent dat we 400 euro kunnen doneren. Dank aan iedereen voor de belangstelling!
Hopelijk volgend jaar weer…

Kloosterstraat 10 ‘is niet meer’

Lange tijd was Kloosterstraat 10 in Tilburg een van de vele adressen van de congregatie. Maar dit adres bestaat al enige tijd niet meer terwijl er toch nog post of pakketjes afgeleverd worden. Daarom vragen we onder andere via dit bericht op de website uw aandacht voor het juiste centrale post- en afleveradres van de Zusters van Liefde: Oude Dijk, 5038 VL Tilburg. 

Museum 1 mei weer op afspraak geopend

Na een lange periode wegens corona gesloten te zijn geweest, opent het congregatiemuseum in het klooster van de Zusters van Liefde op 1 mei aanstaande weer haar deuren. Het museum is gevestigd in een voormalige kloosterkapel en geeft een beeld van het leven en werken van de zusters. Een bezoek is altijd op afspraak. U kunt een bezoek aanvragen voor een groep van maximaal 15 personen bij zuster Veerle de Belder, via haar e-mail: veerledebelder@gmail.com

Zie ook: Erfgoed – Zusters van Liefde (zustersvanliefdetilburg.nl)

“Er is nog nooit een goede oorlog of slechte vrede geweest.”

“Er is nog nooit een goede oorlog of een slechte vrede geweest” is een citaat van Benjamin Franklin (1705 – 1770) die een van de stichters was van de Verenigde Staten van Amerika. Veel Nederlandse kloosters verklaren zich bereid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. In een aantal kloosters zijn de eerste bedden al in gebruik. De Zusters van Liefde in Tilburg zijn niet in staat om letterlijk voor opvang en huisvesting van vluchtelingen te zorgen. Daarom heeft het bestuur aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) toegezegd om congregaties of ordes die dat wel kunnen, materieel of financieel te ondersteunen.

Yvonne Keuls in maartnummer Zusters

In het maartnummer van Zusters leest u uitgebreid over de ervaringen van schrijfster Yvonne Keuls met de zusters. Dit naar aanleiding van haar boek Gemmetje Victoria, waarin de Zusters van Liefde een prominente rol spelen. Ook krijgt u een kijkje in de voormalige keuken van het klooster; die is namelijk omgetoverd tot hoofdkantoor van Van der Weegen en de zuster gingen er op bezoek. Wilt u Zusters lezen of als gesproken boek beluisteren? Wij sturen het u graag gratis toe. Bel het provincialaat op 013- 543 31 96 of vul het contactformulier in. Veel leesplezier!

Zusters steunen inwoners Oekraïne

Bij grote rampen en humanitaire crises is het voor de Zusters van Liefde gebruikelijk om een gift te doen. Ook voor de inwoners van Oekraïne is vandaag via giro 555 ruimhartig gedoneerd; zowel door de congregatie als via een spontane actie van individuele zusters. Het gebed van de zusters gaat uit naar allen die in het land moeten blijven te midden van oorlogsgeweld of op de vlucht moesten gaan.

Zusters van Liefde steunen gezondheidscentrum Guinee

Via de jaarlijkse Vastenactie van parochie de Goede Herder steunen de Zusters van Liefde de modernisering van een gezondheidscentrum in het West-Afrikaanse land Guinee. Het Saint Gabriël gezondheidscentrum in de stad Matoto is de grootste kliniek in dit land. Jaarlijks worden er ongeveer 90.000 patiënten behandeld, waarvan meer dan de helft kinderen. De patiënten zijn arm en hebben geen andere toegang tot medische zorg en medicijnen. Wat een herkenning zal dit bij veel zusters geven, die in hun werkzame leven in vele landen vergelijkbare zorg aan de allerarmsten hebben gegeven en veel ziekenhuizen en gezondheidscentra hebben opgericht.

Kloostertuin wordt ‘Bokashi’

Ketelaars groenvoorziening, verantwoordelijk voor het onderhoud van de kloostertuin, start een onderzoek naar de mogelijkheid om in tuin aan de Oude Dijk ‘bokashi’ toe te passen. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’.  Etensresten (van schillen tot en met theezakjes), tuinresten, mest met stro; dat zijn allemaal organische materialen die gefermenteerd kunnen worden om daarna als  duurzame bodemverbeteraar in te zetten. Bokashi biedt voeding, verbetert de structuur en activeert het bodemleven. Milieubewust tuinieren, dat past uitstekend bij het beleid van de zusters om respectvol om te gaan met natuur en schepping.