Ook zusters hebben een hobby

Wat dacht u? Dat zusters bidden als hobby hebben? Nee, bidden is weliswaar een dagelijks waardevol  gegeven voor de zusters maar daarnaast hebben ze net als u en ik een of meerdere hobby’s. Zuster Tarcise Lippus (89) houdt bijvoorbeeld van schilderen. Ze heeft momenteel in de tuinkamer van het klooster een expositie. Alleen voor medezusters te bezoeken, maar via deze website laten we u graag meegenieten van haar werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier rust zr. Tarcise even uit want het is een  hele klus om een tentoonstelling met 15 werken in te richten.

In het blad Zusters kunt u overigens ook regelmatig lezen over de hobby’s van de zusters (u kunt zich er hier gratis op abonneren).

 

Zusters zetten steun aan GroeiTuin 013 door

Ook de komende vier jaar kan GroeiTuin 013 in Tilburg rekenen op de steun van de Zusters van Liefde in Tilburg. De kennismaking vorig jaar is goed bevallen en GroeiTuin 013 boekt prima resultaten. Daarmee doelen we niet op aantallen courgettes of kroppen sla, nee, het gaat de zusters vooral om het samenbrengen van mensen. Om verbinding leggen met elkaar door samen aan een resultaat te werken. Dat hebben de zusters van deze actieve congregatie tijdens hun werkzame leven ook altijd gedaan, in de zorg, het onderwijs en welzijn. Samen de schouders eronder, dan boek je resultaat.

Van God los?

In museum Catharijneconvent in Utrecht is vanaf nu tot en met 28 augustus de tentoonstelling Van God los? te bekijken. Dit is de eerste tentoonstelling ooit over de grote religieuze veranderingen van de jaren zestig. Aan het begin van dat decennium was de kerk in het dagelijks leven nog volop aanwezig. Maar er ontstonden barsten in het bolwerk en zowel maatschappelijk als religieus onderging de samenleving grote veranderingen. Ook de congregatie van de Zusters van Liefde Tilburg ontwikkelde zich in die tijd – beïnvloed door wat in de maatschappij gebeurde en door het Tweede Vaticaans Concilie – van een hiërarchische organisatie naar een congregatie waarin meer ruimte was voor de eigen identiteit en individuele beleving van religie. In de tentoonstelling ziet u onder andere de drie habijten van onze congregatie; de verschillen hierin laten zien hoe in een vrij kort tijdsbestek de veranderingen plaatsvonden. Waar de zusters in ’64 nog een lang habijt met kap droegen, was dat in ’66 al een korte jurk en was men in 1970 vrij in de kledingkeuze.

Plaquette 667 zusters onthuld

Vandaag is op de begraafplaats in de kloostertuin van de Zusters van Liefde in Tilburg een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de 667 zusters die door door de jaren heen in Moergestel begraven waren. Hun graven daar zijn zorgvuldig geruimd en de urnen zijn overgebracht naar Tilburg. Op de plaquette is ook een emaillen schild bevestigd met zo’n 100 namen van zusters. Dit schild werd bij verrassing tijdens de ruimingswerken aangetroffen. Tijdens een mooie ceremonie werd de plaquette gewijd, zongen de zusters het Salve Regina en plaatsten ze bloemen. Ook twee engelenbeelden zijn van Moergestel overgeplaatst naar Tilburg, na een grondige restauratie.

Wat je bezit is op weg naar anderen

Sinds jaar en dag hebben de Zusters van Liefde een band met Nieuwenhof in Moergestel. In 1840 kwamen vier zusters vanuit Tilburg naar dit kasteeltje om het in gebruik te nemen als klooster.  En nu, 181 jaar na de oprichting van het klooster, krijgt het een nieuwe rol in Moergestel. Wat kunstenaar en dichter Willem Hussem zegt: “Wat je bezit is op weg naar anderen” gaat ook op voor Nieuwenhof. In het decembernummer van het blad Zusters leest u er meer over. Evenals over de 100-jarige zuster Marianne, over het kunstwerk van Mélanie de Vroom, over het historisch klokje in Cuijk. Vraag het blad gratis aan via deze website! Veel leesplezier.

60 jaar samenwerking

In 1962 inspecteerde Jules Goossens de bliksembeveiligingsinstallatie van de Zusters van Liefde in Tilburg voor het eerst. Blijkbaar naar wens want nu, 60 jaar later, doet het bedrijf dit nog steeds. Zo lang veilig wonen en zo lang prettig samenwerken was een bloemetje waard.

 

Een mens leeft niet van brood alleen

Vandaag, maandag 4 januari 2022, sprak provinciaal overste zr. Mariëtte Kinker tijdens de woord- en communieviering haar nieuwjaarsrede uit. Een rede met bemoedigende woorden voor medezusters en medewerkers, een rede ook met oog voor de realiteit. De congregatie bestaat dit jaar 190 jaar. Al die jaren hebben de zusters zich met hart en ziel aan liefdewerken gewijd. De realiteit is nu dat de zusters de weg van voltooiing gaan. “We verhuizen, we verliezen medezusters, we leveren in op gezondheid en vitaliteit, we ruimen op en stoten af wat weg kan.” Somber vooruitzicht? Nee hoor. “Het gaat erom hoe we onze weg gaan. We hebben God én elkaar nodig. We blijven omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar, blijven met elkaar in gesprek. Dat vervult me met vertrouwen in de toekomst.”

Namens het provinciaal bestuur en alle Zusters van Liefde: een liefdevol, vreugdevol en gezegend nieuwjaar gewenst!