Van God los?

In museum Catharijneconvent in Utrecht is vanaf nu tot en met 28 augustus de tentoonstelling Van God los? te bekijken. Dit is de eerste tentoonstelling ooit over de grote religieuze veranderingen van de jaren zestig. Aan het begin van dat decennium was de kerk in het dagelijks leven nog volop aanwezig. Maar er ontstonden barsten in het bolwerk en zowel maatschappelijk als religieus onderging de samenleving grote veranderingen. Ook de congregatie van de Zusters van Liefde Tilburg ontwikkelde zich in die tijd – beïnvloed door wat in de maatschappij gebeurde en door het Tweede Vaticaans Concilie – van een hiërarchische organisatie naar een congregatie waarin meer ruimte was voor de eigen identiteit en individuele beleving van religie. In de tentoonstelling ziet u onder andere de drie habijten van onze congregatie; de verschillen hierin laten zien hoe in een vrij kort tijdsbestek de veranderingen plaatsvonden. Waar de zusters in ’64 nog een lang habijt met kap droegen, was dat in ’66 al een korte jurk en was men in 1970 vrij in de kledingkeuze.