Blog: Rotsvast vertrouwen

Het is een vreemde periode – zo schrijft zr. Marie-Thérèse Brinkmann, provinciaal overste, – in haar bezinning van september. Een periode met behalve moeilijke momenten ook nieuwe kansen. Want we mogen geloven dat waar mensen openstaan voor noodgedwongen veranderingen en hun zekerheden los durven te laten, óók mooie dingen kunnen gebeuren. Loslaten hoort bij het menselijk bestaan. Het leven is als een reis: steeds laten we wat vertrouwd is achter ons, op weg naar de toekomst. Hoe we dat doen is van belang: zijn we tot vertrouwen in staat? Zijn we mensen die ons leven toevertrouwen aan de goede God, die ons nabij wil zijn?

Er gaat een verhaal over een man, die na een zwaar en moeizaam leven uiteindelijk bij God aankwam. Die liet hem de weg zien die hij had afgelegd. De man zag zijn voetsporen door het leven, al die lange en moeilijke jaren, maar ernaast scheen nog een voetspoor te lopen.
“God”, vroeg de man, “van wie zijn die voetstappen naast de mijne?”
En God antwoordde: “Die zijn van mij.”
“Maar God, kijk daar, in die tijd dat ik het ‘t moeilijkste had, daar ontbreken uw sporen, daar loopt maar één enkel spoor. Waar was u toen?”
“Dat is jouw voetspoor niet”, zei God, “dat is het mijne. Daar heb ik je gedragen”.

 

Ontspanningsconcert voor Zusters van Liefde

‘Mauna’ is een uniek project waarin meditatie en muziek elkaar hebben gevonden. De gitaarmuziek van Bram Stadhouders en de rustgevende stem van Annabel Laura zorgen voor een half uur durend ontspanningsconcert in de grote kapel. Op de foto heet zr. Marie-Thèrèse beiden van harte welkom. Het is concert is nog een keer herhaald voor een tweede groep geïnteresseerde zusters. Dankjewel Bram en Laura voor deze mooie ervaring!

Missie en cultuurshock

Op de www.brabantserfgoed.nl staat een artikel over Zusters van Liefdie die naar ‘de missie’ gingen. Over de cultuurshock die dat met zich meebracht maar ook over de warme gastvrijheid die wereldwijd werd ervaren. Lees het hier: https://www.brabantserfgoed.nl/page/11800/zusters-van-liefde-van-tilburg—missie-en-cultuurshock

 

Op deze foto: de kapel en het woonhuis van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid in Padang, Indonesië

 

Geloofsgesprek KRO vanuit kapel Zusters van Liefde

Op zondag 21 juni werd het Geloofsgesprek (KRO/NCRV) o.l.v. Leo Fijen rechtstreeks uitgezonden vanuit de kapel van de Zusters van Liefde in Tilburg. Peter van der Weijde is pastoor in Sneek en 25 jaar priester. Hij wil bij zijn jubileum op Vaderdag een ode brengen aan de zusters van liefde uit Tilburg. Zij hebben in Friesland jarenlang hun beste krachten gegeven aan gezinszorg en onderwijs en daarmee als ´moeders´ hele generaties Friezen opgevoed. Hij en Peter van der Weijde ontmoeten in Tilburg zuster Christellla Temmink, zuster Bernadette Oostveen, zuster Celine Welten, zuster Thea Kortendijk en zuster Dorine Drost die in Friesland gewerkt hebben en hun leven gegeven hebben aan dit werk van barmhartigheid. Ze vertellen ook hoezeer het coronavirus bij hen heeft toegeslagen. Maar liefst 12 medezusters verloren het leven en moesten in eenzaamheid sterven. Het enige wat de zusters konden doen was bij de uitvaart een 1,5 mtr-erehaag vormen naar de begraafplaats achter het klooster. Bekijk hier de uitzending.