Veelkleurige verrassing voor zusters

Op de zonnige middag van 19 april werden de zusters en zorgprofessionals in Mater Misericordiae aan de Oude Dijk verrast met een mooie, spontane actie: een hart onder de riem met stoepkrijt en bloemen. ‘Lieve zusters & verzorgers, heel veel sterkte en liefs’ verscheen veelkleurig op de parkeerplaats voor het verzorgingshuis. Pia van den Berg en Carine van Vugt, die de zusters kennen van eerdere projecten (Stadstraat013, Verhalis): bedankt voor jullie betrokkenheid en lief gebaar!

Zalig Pasen

De Zusters van Liefde wensen iedereen een Zalig Pasen. Weliswaar zonder gezamenlijk samenzijn of vieringen, maar wel met een sterk gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar iedereen die op welke wijze dan ook getroffen is door het coronavirus

Een golf van saamhorigheid

Als de onheilspellende coronacrisis op enig moment achter ons ligt, laat er dan – naast het intense verdriet om alle slachtoffers – één ding zijn dat we niet vergeten: de overweldigende golf van hulp en steun die door ons land rolt. Een golf van saamhorigheid, zo mogen we het wel noemen.

Lotte Jensen, hoogleraar literatuur- en cultuurgeschiedenis, schreef deze week in de krant: “Rampen maken geen onderscheid naar afkomst of religie of sekse”. En: “Dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit, zorgt voor saamhorigheid en bereidheid om elkaar te helpen.” Dat is precies wat we nu zien gebeuren. We moeten afstand tot elkaar houden, maar ondanks dat zoeken we op allerlei manieren verbinding.

Muzikanten musiceren bij verzorgingshuizen om de bewoners wat verlichting te brengen in deze stille tijd. Koks bereiden maaltijden voor mensen die hun huis niet uit kunnen. Duizenden zorgmedewerkers zetten zich dag en nacht in om de vele zieken te verzorgen en te ondersteunen. Priesters, dominees, pastorale werkers verzorgen vieringen in lege kerken en kapellen die door middel van videokanalen gevolgd worden en die troost en hoop bieden. Onze paus Franciscus gaf de wereld de zegen Urbi et Orbi in een prachtige meditatieve viering, waarin hij ieder van ons liet nadenken over de woorden uit het evangelie: “Wees niet bang, God zorgt voor ons.” Ook in deze onrustige periode in de hele wereld.

Zo gaat het ook in Tilburg, Arnhem en Heeten, waar bijna al onze zusters wonen. Zusters maken elkaar blij met een mooi artikel of een boek. Briefjes en kaartjes gaan heen en weer. De contactpersonen en mantelzorgers zorgen voor bijna alles wat we nodig hebben. De bel gaat en er worden viooltjes afgegeven of tulpen. Het pastorale team zorgt voor een prachtige, inspirerende tekst. In de binnentuin van Mater Misericordiae laat een groepje jonge mensen vrolijke muziek horen.

Geen gezamenlijke koffie, geen maaltijd samen en geen vieringen in de kapel. Wel zieke zusters, zusters die besmet zijn en zusters die zijn overleden. Maar gelukkig dus ook een heel sterk gevoel van verbondenheid. Dát houdt ons op de been.

Mede namens mijn collega’s van het Provinciale bestuur Marie-Thérèse en Celine wil ik graag onze medewerkers bedanken die in deze moeilijke periode trouw en hard voor ons werken, zowel in Tilburg, Arnhem als in Heeten. Ook veel dank aan alle zusters die gehoor geven aan de regels die er momenteel zijn, ook al zijn ze niet altijd makkelijk om na te leven. We weten samen dat in deze tijd regels wel noodzakelijk zijn.

Ik wens ieder van u een stemmige Goede Week toe en een Zalig Pasen. Geen vieringen in de kapel, maar wel Goede Week- en Paasvieringen op de televisie.

Zr. Mariëtte Kinker

‘We hebben hier geen woorden meer voor’

Tien Zusters van Liefde zijn al aan het coronavirus overleden. “We hebben hier geen woorden meer voor” zegt Judith de Raat – bestuurssecretaris van de congregatie – vandaag in het Brabants Dagblad. Lees hier het hele artikel.

Vlag voor de Zorg wappert op Oude Dijk

Ook bij de Zusters van Liefde aan de de Oude Dijk in Tilburg wappert sinds kort de Vlag voor de Zorg. Als blijk van dank en steun in de rug aan de zorgmedewerkers die de zusters in deze moeilijke periode van isolatie, ziek zijn en zelfs overlijden dag en nacht bijstaan. Dank daarvoor!

Zr. Adelaïde haalt het nieuws

“Onze tante Ria is een held” vertelt neef Hans van den Berkmortel. Tante Ria is bij de zusters beter bekend als zr. Adelaïde, die op 90-jarige leeftijd is hersteld van het coronavirus. Dat haalde de krant: https://www.ed.nl/helmond/negentigjarige-zuster-uit-helmond-herstelt-van-corona~a2d830df/

Vertrouwen houden in een onzekere tijd

Mgr. De Korte heeft een 2e woord ter bemoediging geschreven. Klik op onderstaande link en u kunt een kort filmpje van de monseigneur bekijken en zijn bemoedigende woorden lezen. https://www.bisdomdenbosch.nl/woord-ter-bemoediging-2-vertrouwen-houden-in-een-onzekere-tijd/

Coronavirus treft ook Zusters van Liefde

De Zusters van Liefde worden hard getroffen door het coronavirus. Inmiddels zijn er twee overlijdens te betreuren die aantoonbaar het gevolg zijn van het virus.

Er zijn momenteel vier besmettingen geconstateerd. We houden ons hart vast… Intussen volgen we uiteraard strenge maatregelen in de zin van isolatie, geen bezoek, geen vieringen en strenge hygiëne. Wij danken de medewerkers van De Wever die onze zusters in het verpleeghuis zo goed verzorgen en de thuiszorgmedewerkers voor hun inzet. Ook dank aan onze eigen medewerkers, die de zusters blijven helpen waar dat maar kan.

We zijn weliswaar allemaal meer op onszelf aangewezen dan we gewend zijn, maar we blijven een hechte gemeenschap. Ook al groeten we op afstand: in gedachten en gebed zijn we elkaar nabij.

Maartnummer blad Zusters is uit

Lees in dit nummer o.a. de belevenissen van zr. Camilla in Zimbabwe, waar zij meer dan 30 jaar woonde en werkte. Lees over de rol van de kloostertuin in het leven van de zusters en degenen die hem onderhouden. Zr. Cecile vertelt over haar hobby en mantelzorger Daniela over haar tocht naar Santiago de Compostella. Zusters verschijnt 4x per jaar. U kunt zich hierop gratis abonneren. 

Morgen digitale gebedscirkel bisdommen

Morgen organiseren de Nederlandse bisschoppen samen met de KRO-NCRV een gebedscirkel. Elk uur wordt er vanuit een ander bisdom gebeden en iedereen kan daar digitaal bij aansluiten. De dag begint met de eucharistieviering die zoals gebruikelijk op zondag wordt uitgezonden. Kardinaal Eijk gaat daarin voor. Online wordt de gebedscirkel 0m 12.00 uur gestart door bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte. De gebedscirkel is te volgen via KRO-NCRV.nl/katholiek