Zalig Pasen

De Zusters van Liefde wensen iedereen een Zalig Pasen. Weliswaar zonder gezamenlijk samenzijn of vieringen, maar wel met een sterk gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar iedereen die op welke wijze dan ook getroffen is door het coronavirus