De Zusters wensen u allen een zalig nieuwjaar: Samen op weg

Vandaag – Driekoningen – begon de dag aan de Oude Dijk met hartelijke nieuwjaarswensen voor en door de zusters. “Zalig”, “gelukkig”, “gezond” en “alle goeds”; in tal van welgemeende varianten werd 2020 gezamenlijk ingeluid. Na een hartelijk welkom namens het Provinciaal Bestuur door zuster Mariëtte Kinker, nam pastor Anita van Steyn alle zusters, aanwezige medewerkers en vrijwilligers mee in een bezinning op het nieuwe jaar. Aan de hand van de afbeelding die u hier ziet. Het lijken de drie koningen, maar…als we goed kijken dan zien we….ja, wat zien we eigenlijk? Zijn het koningen, wijzen of ‘gewone’ mensen? Zijn het mannen of misschien vrouwen? En wat voor geschenken dragen ze met zich mee? Niet de drie die we kennen – wierook, mirre en goud, maar: een hart, een bloem en een vredesduif. Ze zijn samen op weg. Net als wij. Ook wij dragen geschenken bij ons. Is het je hart, dat zich openstelt voor anderen? Is het een bloem, die kleurrijk troost biedt aan een ander? Of draag je de vredesduif met je mee en draag je verzoening uit? Dat 2020 een mooi jaar mag zijn, met aandacht voor elkaar en voor de ander. In welke ‘geschenkverpakking’ dan ook!