Zusters van Liefde in LocHal

In de maanden oktober, november en december van dit jaar staan in het TijdLab van de LocHal in Tilburg de Zusters van Liefde centraal. In vitrines worden objecten tentoongesteld die de historie van de zusters weergeven, er is een podcast te beluisteren en er staat volop literatuur over onze congregatie en andere kloostergemeenschappen in Tilburg. Ook vinden er drie wandelingen plaats vanuit de LocHal via het kunstwerk de Stalen Zusters naar het congregatiemuseum aan de oude Dijk en worden zgn. dialoogtafels georganiseerd waarbij belangstellenden en zusters met elkaar in gesprek gaan. Dit alles in het kader van het Brabants Kloosterjaar. De wandelingen zijn inmiddels volgeboekt, de inschrijving voor de dialoogtafels is nog niet geopend (houd hiervoor https://lochal.nl in de gaten).