Elkaar nabij zijn

We dragen Gods liefde in onze naam. Die liefde blijven we ontvangen en geven. Waar we dat in een eerdere levensfase deden door onze grote inzet voor de zwakkeren in onze samenleving, doen we dat nu door respect te hebben voor ieders eigenheid, bij te dragen aan een barmhartige levenshouding en door elkaar nabij te zijn. Elkaar nabij zijn, dát maakt de dagen mooi, ondanks de nare corona-omstandigheden. Gelukkig tellen we volop mooie dagen. De dagen bijvoorbeeld waarop we verbondenheid ervaren met de mensen om ons heen. Of de dagen waarop we onze spiritualiteit kunnen delen met zusters en met bondgenoten. En de dagen dat we ons gezegend weten met onze medewerkers. Wij wensen u allemaal vele dagen waarop u deze verbondenheid, het elkaar nabij zijn, óók ervaart.