‘Nieuwbouw op oude grond’ vers van de pers

De herontwikkeling van de Oude Dijk/Kloosterstraat 10 (fase 1)  – van het verouderde woonzorgcentrum Mater Misericordiae naar een nieuw appartementencomplex en verpleeghuis voor de zusters – is prachtig vastgelegd in een bouwspecial. Een gedrukte uitgave waarin woord en beeld getuigen van het hele proces van planontwikkeling tot en met realisatie van de nieuwbouw. 

 

Van eerste steen tot opening
Een proces dat in 2005 is gestart en dat met de feestelijke opening van de nieuwbouw in september 2019 een hoogtepunt heeft bereikt. Fase 1 van het meerjarenplan is daarmee voltooid. Met Fase 2 – het renoveren van de oost- en westvleugel van Mater Misericordiae en de bouw van nog eens 60 nieuwe appartementen – is men al begonnen. Dat wil zeggen, met het sloopwerk. Geen prettig gezicht en gehoor, wel noodzakelijk om ook op die oude grond weer iets nieuws te doen verrijzen.

Ook een exemplaar?
Er is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar voor belangstellenden. Als u een mail stuurt naar provincialaat@scmm-tilburg.nl met uw naam, volledig postadres en motivatie waarom u deze bouwspecial wenst te ontvangen, sturen we u graag een exemplaar toe. Zolang de voorraad strekt.