Nederlandse provincie viert 60-jarig bestaan

Vandaag is het 60 jaar geleden dat Nederland een provincie van de internationale congregatie werd. De congregatie werd wereldwijd té groot om centraal te besturen. De eigenheid en de kracht van de verschillende landen bleef zo onbenut. Met een provinciaal bestuur kregen de landen veel meer de gelegenheid om zelf invulling aan hun dagelijks werk en leven te geven. Nog steeds in de geest van Zwijsen natuurlijk en met de pijlers godsvertrouwen, barmhartigheid en eenvoud, maar meegroeiend in de grote vernieuwingsronde die destijds in kerk en maatschappij gaande was. De Zusters van Liefde vieren dit feit bescheiden in kleine kring.