Barmhartig en warmhartig omzien naar elkaar

We kijken terug op een zwaar jaar. We zijn allemaal hard geraakt door het virus en de beperkingen die de pandemie ons oplegt, zijn nog lang niet voorbij. Er zijn veel mensen in nood, op drift, op zoek naar een onderkomen, voedsel, werk. Noden die om een helpende, barmhartige hand vragen. Waar wij als zusters kunnen, reiken we die barmhartige hand. Waarbij we Maria, moeder van Barmhartigheid, vragen om ons daarin dagelijks tot voorbeeld te zijn.

Wat het nieuwe jaar ons brengt? Had ik maar een kristallen bol… Zeker is dat ook 2021 veel van ons zal vragen, van onze moed en veerkracht om het onverwachte tegemoet te treden. We zullen weer geliefde zusters verliezen, zullen dingen moeten loslaten. Maar zeker is ook dat er – zoals dat in het voorbije jaar toch ook het geval was – mooie dingen op ons pad zullen komen waar we dankbaar voor zijn. Dat we met liefde, aandacht voor elkaar en grote inzet van onszelf en onze medewerkers van 2021 een goed jaar gaan maken. Het zal weer lente worden, de zon zal opnieuw haar warmte en licht geven. Laten we blijven omzien naar elkaar, van betekenis zijn voor elkaar en voor iedereen die op ons pad komt. Warmhartig (het woord van 2020) én barmhartig.

Dit is een samenvatting uit de nieuwjaarsrede van 5 januari, door zr. Marie-Thérèse Brinkmann, provinciaal overste.