Decemberblog: Geraakt en Gezonden.

Iedere maand schrijft een van de drie bestuursleden van onze Nederlande provincie een blog. Deze maand is het zuster Marie-Thérèse die graag ´oude begrippen in een modern, fris afgestoft jasje´ met u deelt.

Bij nieuwsbrief nr. 9 van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch trof ik een folder aan met de titel ‘Geraakt en gezonden’. Heel even dacht ik dat de folder over nieuwe roepingen gaat, maar verder lezend wordt duidelijk dat de tekst in de folder is ontstaan vanuit het Rome-Reformatieberaad. Wat christenen delen, ongeacht of ze nu rooms-katholiek of protestant zijn, is precies dit: allen zijn ze geraakt en gezonden. In zijn aanbeveling schrijft monseigneur Gerard de Korte dat de brochure gaat over twee centrale begrippen in het christendom: rechtvaardiging en heiliging, hier vertaald als geraakt en gezonden. Het is af en toe bijzonder prettig om zulke oude bekende begrippen tegen te komen in een modern jasje, fris afgestoft en zo goed als nieuw. Iets daarvan deel ik graag met u.

Geraakt 

Misschien is je leven niet helemaal zoals je het graag zou willen. Het gevoel van tekort schieten en van minderwaardigheid kan dan de kop opsteken. In de brochure staat: “Het christelijk geloof kan je op een opmerkelijk idee brengen: je schiet tekort en toch ben je ontzettend veel waard.” God kijkt met liefde naar ons, zo geloven we, misschien ook wel omdat we het niet helemaal kunnen begrijpen. God, zo schrijft Monseigneur de Korte, is zoals de vader in de parabel van de verloren zoon, vol van onvoorwaardelijke liefde.

Gezonden

In het tweede gedeelte van de brochure staan deze zinnen, die me raken: “Jezus schetst een levenswijze en dat vraagt om een keuze. Wanneer je dat doet, kun je het gevoel krijgen dat je maar een beetje door je leven heen ploetert. Dat is niet erg. Met Jezus’ woorden als leidraad en met de Heilige Geest als helper ploeter je tenminste de goede kant op.”

Met een groot woord, zoals rechtvaardiging, proberen we aan te geven dat we geraakt zijn, in ons leven door God liefdevol aangeraakt. En eenmaal zo geraakt, worden we gezonden om anders te leven, wat ook wel heiliging genoemd kan worden. Dat gezonden zijn, maakt van de weg niet per se een eenvoudig begaanbaar pad, maar het is wel de weg naar het Licht, dat in de Advent zachtjes aan steeds sterker wordt. Ik wens u allen een prachtige Adventstijd toe, waarin dat wat bekend is weer als nieuw mag klinken.