Blijk van steun aan paus Franciscus

Voor het voorstel van zr. Tarcies Lippus aan het Overlegorgaan, om namens alle zusters een blijk van medeleven en steun aan de paus te sturen, kreeg zij direct alle handen op elkaar. Het Provinciaal bestuur heeft vorige maand onderstaande brief – in het Italiaans vertaald – aan paus Franciscus gestuurd:

Dierbare Heilige Vader, 

Onze groep Nederlandse Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid bestaat dit jaar 188 jaar. Ons aantal is afgenomen tot 140 en we zijn intussen allemaal op hoge leeftijd. Onze wereld heeft alle barmhartigheid nodig die er is, en wij hebben ons daar ons leven lang voor ingezet. Nog altijd doen we wat we kunnen, bijvoorbeeld door vluchtelingen welkom te heten, Moeder Aarde te beschermen en elkaar nabij te zijn.

Vanuit Tilburg, Nederland, volgen we u zo goed als mogelijk. In de krant en op het journaal wordt verslag gedaan van uw grote betrokkenheid en inzet. We leven mee met wat u te doen krijgt en we staan met verbazing en ontzag stil bij alles waar u mee te maken krijgt. We vermoeden dat uw taak niet eenvoudig is.

We schrijven u om u te laten weten dat we u vanuit de verte van harte steunen. U bent ons nabij in gedachten en in gebed. In onze vieringen wordt uw naam vaak genoemd en bidden we voor u, dat u steun krijgt en moed vindt om door te gaan. Naar elkaar toe spreken we onze grote bewondering en waardering voor u uit.

Wij eren u! En we willen u heel graag laten weten dat we dat doen. We zijn blij met uw kijk op onze wereld, met uw levenshouding, met uw inbreng en met uw hoopvolle inzet. Telkens opnieuw maakt u de wereld duidelijk wat barmhartigheid is, u brengt haar telkens weer tot leven. We hopen dat u nog lang zo door mag gaan, want u bent een man naar ons hart.

Namens alle zusters van de Nederlandse provincie, 

Zr. Marie-Thérèse Brinkmann SCMM, provinciale overste