Spiritualiteit

Pijlers van onze spiritualiteit: barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen

Wij, Zusters van Liefde, streven ernaar te leven en werken vanuit barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen. Gastvrijheid en gemeenschappelijkheid vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor de kwetsbaren in de samenleving. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

Liefdewerken

Als Zusters van Liefde in Nederland hebben wij ons altijd actief ingezet voor de mens in nood. Meestal op het gebied van opvoeding, onderwijs, verpleging en verzorging en maatschappelijk werk. Ondanks ons ouder worden, zetten wij ons nog steeds op eigen wijze in voor de noden in de wereld om ons heen. Dit doen wij individueel of in samenwerking met bondgenoten.

Verbondenheid

Het charisma van barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen is van alle tijden. Het kloosterleven in Nederland is weliswaar aan het verdwijnen, maar veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit, kunnen en willen zich op allerlei manieren verbinden met dit charisma en de zusters. Minder gebonden, meer individueel maar niet minder waardevol.

IN DE GEEST VAN TOTALE BESCHIKBAARHEID

Inspiratiebronnen
Wij laten ons hierbij bovenal inspireren door de Schrift, in het bijzonder het evangelie. Als tweede belangrijke inspiratiebron noemen wij onze Constituties, die gebaseerd zijn op het evangelie. Ieder van ons is door levenservaring getekend en gevormd. Elkaars leven en innerlijke beleving vormen eveneens een bron van inspiratie.

Onze beschermheiligen
Maria, Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, is hoofdpatrones van de congregatie. De heilige Vincentius a Paulo is de tweede patroon van onze congregatie. Vincentius was in het zeventiende-eeuwse Frankrijk een voorvechter voor en weldoener van de armen. Hij is tevens beschermer van de liefdewerken.

Levensopdracht
Vanuit onze spiritualiteit willen wij gastvrij zijn. Gastvrij in hartelijk zusterschap naar elkaar en in een daadwerkelijke gastvrije houding ten opzichte van anderen. We streven ernaar een luisterend oor, een open oog en een groot hart te hebben voor de tekenen van de tijd en ons daadwerkelijk daarvoor in te zetten.

NOG STEEDS ACTIEF VOOR DE NODEN IN DEZE WERELD

Vrijwilligerswerk
We zetten ons nu in voor onder andere parochiewerk, pastoraat, gedetineerden, vluchtelingen en terminale zorg.

Financiële steun
Wij geven, onder strikte voorwaarden, financiële steun aan projecten die tot doel hebben mensen in nood bij te staan. Dit zijn bijvoorbeeld projecten gericht op vrouwen, kinderen en jongeren. We ondersteunen projecten waarin we zelf hebben gewerkt. We bekijken goed wat het project of de aanvraag inhoudt en of er gewerkt wordt in lijn met onze spiritualiteit.

Commissies
In commissies besteden wij aandacht aan  onderwerpen zoals mensenrechten, missie, spiritualiteit, ontwikkelingswerk en vrede. Wij informeren en bezinnen ons op deze aandachtsgebieden. Bovendien organiseren we of nemen we deel aan activiteiten rondom deze onderwerpen.

Duurzaamheid
Wij hechten veel waarde aan duurzaam wonen en leven. Zijn zuinig met bijvoorbeeld energie en water, gebruiken ecologisch verantwoorde schoonmaakmiddelen, verspillen zo weinig mogelijk eten, laten duurzame materialen en technieken in onze woonomgeving toepassen. Niet alleen de mens, maar de héle aarde – ook flora en fauna – staan centraal in de Schepping.

VERBONDEN MET DE ZUSTERS VAN LIEFDE

In de Nederlandse provincie zijn mensen verbonden met de Zusters van Liefde in onder meer:

  • de Barachgroep. Vanuit een open houding wil deze groep ruimte geven aan ieder die voor langere of korte tijd tochtgenoot van de zusters wil zijn.
  • het Bezield Verband. Zusters en betrokken niet-zusters ontmoeten elkaar om na te denken over de toekomst van religieus leven.

Vormen van verbondenheid die de Zusters van Liefde van harte ondersteunen en waarbij de zusters betrokken zijn, zijn:

Wij streven ernaar te leven en werken vanuit barmhartigheid, eenvoud en godsvertrouwen. Gastvrijheid en gemeenschap vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor armen, zieken, gebrekkigen en noodlijdenden. Met een luisterend oor, een open oog en een groot hart voor de tekenen van de tijd. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

 “Geen zuster hoor… ik ben gewoon Thea”

Friezen hebben geen gefrutsel voor en achter de naam. Het woord ‘zuster’ doet me ook denken aan de tijd dat ik in de verpleging werkte. Maar ik ben op mijn 60e met vervroegd pensioen gegaan.”  Thea Kortendijk

ICONENATELIER

Icoonschilderen is meer dan schilderen alleen…

In het iconenatelier Zusters van Liefde kunnen geïnteresseerden cursussen icoonschilderen volgen. De cursussen worden gegeven door zr. Delian de Brouwer, mevr. Carla Wijntjes en mevr. Carine Kokke. Inmiddels is de 95e cursus gepasseerd en kunnen veel cursisten zich ‘rijk voelen’ met een eigen geschilderde icoon.

Sinds 2011 is het Iconenatelier gevestigd in het klooster ‘Nieuwenhof’ in Moergestel. De iconen die er gemaakt worden gaan het hele land door en vinden een thuis waarin spiritualiteit van betekenis is of wordt.

Cursussen
In de cursussen icoonschilderen maken cursisten kennis met of verdiepen hun kennis van deze oude manier van schilderen volgens de Russische traditie. Iedere cursusdag begint met het iconengebed en het ontsteken van het licht. De cursus wordt afgesloten met een viering in de kapel van het moederhuis van de Zusters van Liefde in Tilburg.

Contact
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met zr. Delian de Brouwer:
T        013 – 581 00 73
A        Kloosterdreef 28, 5066AA, Moergestel

Op www.iconenatelier.nl vindt u meer informatie en beeldmateriaal.

Het Iconenatelier is helaas vanwege coronabeperkingen tot nader bericht gesloten.