Het begon klein

Het begon klein

Op 23 november 1832 sticht Joannes Zwijsen de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk ’t Heike. Zwijsen was pastoor van deze parochie en zijn parochianen waren vooral arme textielarbeiders en dagloners. De sociale omstandigheden waren bijzonder slecht en kinderarbeid in fabrieken kwam in die tijd veel voor. Zwijsen was begaan met hun nood en stak de handen uit de mouwen.

> Begaan met de nood van mensen

Zwijsen was begaan met de nood van mensen. Energiek en doortastend wist hij wegen te vinden om de nood te verlichten.

“In 1832 Pastoor dezer parochie geworden zijnde, besloot ik een Gesticht van Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in het belang der arme kinderen mijner parochie, die geene gelegenheid hadden eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets anders op het oog, dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naayen en breyen”.

> Meer historie

Hieronder vindt u verschillende boeken en een dvd die de Zusters van Liefde de afgelopen jaren hebben uitgegeven. Een aantal gaat in op de bewogen geschiedenis van de congregatie en over drie provinciale oversten. Andere boeken belichten de spiritualiteit van de zusters.

> Tijdbalk
Museum Zusters van Liefde scmm, Tilburg, 2013

Tijdbalk waarop, in woord en beeld, de ontwikkelingen zijn weergegeven in de geschiedenis van de maatschappij, de kerk en de congregatie. De publicatie is verkrijgbaar in het congregatiemuseum.

> Kloostertuinen
in het bijzonder Stadspark Oude Dijk
Jan van Summeren en Paula Paulus (red.)

Serie Tilburgse parken, deel 5 (Deze brochure is verkrijgbaar bij VVV Tilburg)

> En toch verschillend
Zusters van Liefde van onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid 1960-2000.
Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2005 – ISBN: 90-6550-868-6

> Na de drie begijnen ging het verder
Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichtingen buiten Nederland.
Jan Brouwers

’s-Hertogenbosch, 2001.

> Drie begijnen zijn begonnen
Geschiedenis van tienduizend Zusters van Liefde 1832-1964. 

Zr. Alix van de Molengraft, ’s-Hertogenbosch, 1992

> Alles alleen uit liefde
De eenvoud als bron van religieus leven bij Joannes Zwijsen.
Jos Huls en Hein Blommestijn

Uitgave SCMM-CMM, ’s-Hertogenbosch-Tilburg, 1995

> Maria litanie
Museum Zusters van Liefde scmm, Tilburg, 2013

Uitleg over de negen symbolen uit de zogeheten Maria-litanie, die te zien zijn in de glas-in-lood ramen in het congregatiemuseum in Tilburg. De publicatie is verkrijgbaar in het congregatiemuseum.

> 10.000 verhalen van liefde
DVD documentaire 10.000 verhalen van liefde

Jeroen Neus en Carine van Vugt, 2007 Lengte: 55 min. Bekijk de trailer op youtube

Wij streven ernaar te leven en werken vanuit Barmhartigheid, Eenvoud en Godsvertrouwen. Gastvrijheid en Gemeenschap vloeien daaruit voort. Vanuit deze grondhouding zetten wij ons in voor armen, zieken, gebrekkigen en noodlijdenden. Met een luisterend oor, een open oog en een groot hart voor de tekenen van de tijd. Dit doen wij in de geest van totale beschikbaarheid.

Geen zuster hoor… ik ben gewoon Thea
Friezen hebben geen gefrutsel voor en achter de naam. Het woord ‘zuster’ doet me ook denken aan de tijd dat ik in de verpleging werkte. Maar ik ben op mijn 60e met vervroegd pensoen gegaan.”

Zr. Thea Kortendijk